Under 2017 kommer fackliga idéinstitutet Katalys under ledning av professor Göran Therborn ta fram en ny bearbetad klassanalys av Sverige. Målet är en färdig analys i bokform våren 2018. Uppmaningen att delta har överträffat alla förväntningar. – Vi har blivit överösta av forskare och intresserade från hela landet som vill delta i att ta fram […]

Läs mer ›

Fackliga idéinstitutet Katalys och Postkeynesianska ekonomnätverket är mycket glada att på torsdagen, 26 januari, kunna hälsa den brittiske EU-experten – professor John Grahl, välkommen till Stockholm. Grahl kommer att på torsdagen hålla en offentlig föreläsning om Brexit, dess orsaker och konsekvenser. ”Brexit utgör ett hot mot EUs existens. Resultatet från den brittiska folkomröstningen om EU-medlemskap […]

Läs mer ›

I samarbete med professorn i sociologi, Göran Therborn, kommer det fackliga idéinstitutet Katalys under 2017 att ta fram en ny klassanalys av Sverige. Den senaste grundliga klassanalysen gjordes av Göran Therborn 1971 och 1981. – Det har naturligtvis skett stora förändringar inom svensk kapitalism och därmed klassamhället i Sverige under de sista 30-40 åren. Frågan […]

Läs mer ›

Det kontroversiella CETA-avtalet mellan EU och Kanada närmar sig beslut i såväl EU-parlamentet som Sveriges Riksdag. Idag släpper Katalys i samarbete med Skiftet en rapport som utvärderar riskerna med avalet. – Rapportens genomgång visar att Sverige riskerar att bli extra utsatt för avtalets negativa effekter, inte minst med tanke på vår i internationell jämförelse redan […]

Läs mer ›

Välfärdsutredningen under ledning av Ilmar Reepalu föreslår idag att de privata företagen i välfärdssektorn ska få ta ut max sju procent på insatt kapital, plus statslåneränta. Det är enbart de egna pengarna som företagsägarna har investerat i verksamheten som ska kunna generera vinst. Alla de pengar som kommer från oss skattebetalare, som är avsedda för […]

Läs mer ›

I en ny analys av väljarkåren visar fackliga idéinstitutet Katalys att växande postmateriella värderingar ökar stadigt och leder bort väljarnas uppmärksamhet från materiella frågor. Rapporten bygger på analys av data från WVS och vallokalsundersökningar och fördjupar förståelsen av S väljarkris. Syftet är bidra med förklaringar till socialdemokratins försvagning under de senaste decennierna. Partiet har sedan […]

Läs mer ›

Jan Björklunds skolpolitik har varit okunnig, nonchalant och inneburit en katastrof för Sverige. Hans skolresultat är mycket viktigare att diskutera än hans partiledarskap menar Fackliga idéinstitutet Katalys (https://www.facebook.com/katalysinstitut/) i Göteborgs-Posten (https://www.facebook.com/goteborgsposten/) idag. – Samma dag som Jan Björklund säger att han ska sitta kvar som partiordförande för Liberalerna presenterar OECD en dyster rapport om den svenska lärarkårens […]

Läs mer ›

Svensk ekonomi riskerar bromsas in och regeringen borde satsa mycket mer på nya jobb i välfärden, infrastruktur och bostadsbyggande, skriver fackliga idéinstitutet Katalys i en kommentar till regeringens höstbudget som presenteras under tisdagen. – Inriktningen och fördelningsprofilen är bra, men det är en otillräcklig volym på reformerna för att bryta arbetslösheten och åtgärda dagens stora […]

Läs mer ›

Sd har gjort en marknadsliberal högergir de senaste åren och närmat sig Alliansen på en rad områden, visar författaren och journalisten Mats Wingborg i boken ”Den Blåbruna röran”. – SD har närmat sig Alliansen inte minst i synen på marknadisering av offentlig verksamhet och vinst i välfärden, säger Mats Wingborg. – Det är tydligt att […]

Läs mer ›

I en ny rapport har det fackliga idéinstitutet Katalys låtit utredaren Sten Svensson studera vinstdrivande aktörer inom lärlingsutbildningarna inom gymnasieskolan. Det är en verksamhet präglad av allvarliga systematiska brister. Två stora privata skolkoncerner dominerar gymnasieskolans lärlingsutbildningar, Praktiska och Yrkesgymnasiet. Tillsammans har dessa företag 53 procent av antalet elever i årskurs 1. – Affärsidén är att […]

Läs mer ›


Katalys på sociala medier