I det fördolda har ett nytt sjukvårdssystem för de rika vuxit fram på bekostnad av det offentliga välfärdssystemet. Det slår ekonomhistorikern John Lapidus fast i sin nya bok ”Vårdstölden”. Boken visar hur skattemedel finansierar snabbare och bättre tillgång till vård för en mindre grupp välbeställda genom statliga subventioner till sjukvårdsförsäkringar. Dolda incitamentsstrukturer gagnar välbärgade genom […]

Läs mer ›

Vill du ha vassa debatter om vinster i välfärden, ojämlikheten och klass? Kloka inspel om den jämlika skolan, valet i september och utmaningar i välfärdspolitiken? Professionell samtalsledning?  Då borde du höra av dig till Katalys (https://www.katalys.org/) experter och boka dem för seminarier, panelsamtal, eller workshops. Se bifogad PDF för mer info! Hämtat från: Cision – Boka […]

Läs mer ›

Inkomst och utbildning är allt mer avgörande för din livslängd. Det slår fyra forskare fast i två nya rapporter för tankesmedjan Katalys. Professorerna Per-Olof Östergren och Christer Hogstedt, folkhälsoforskaren Karl Gauffin och utredaren Mats Wingborg visar i sina rapporter att människor med lägre inkomst och mindre utbildning lever kortare och sjukare liv än priviligierade grupper. […]

Läs mer ›

Den framgångsrika statsvetaren Sheri Berman besöker Stockholm i veckan. Det fackliga idéinstitutet Katalys har bjudit in professorn för att delge sina analyser om socialdemokratins förfall och den ökande populismen i Europa. – Att klass och nationell identitet är frågor som fått ge vika i den politiska debatten är en förklaring till att väljare lockas av […]

Läs mer ›

Den offentliga sektorn säljs ut till ett fåtal privata företag. Det slår fyra forskare fast i en ny rapport för tankesmedjan Katalys. Ekonomerna Markus Kallifatides och Viktor Skyrman, socionomen Majsa Allelin och sociologen Stefan Sjöberg visar i sin rapport att samtidigt som mer skattepengar går till privata välfärdsföretag blir också antalet aktörer färre. – Privata […]

Läs mer ›

Kapitalkoncentrationen ökar. Hela 70 procent av det svenska börsvärdet kontrolleras idag av femton familjer – det slår fyra forskare fast i en ny rapport för tankesmedjan Katalys. Ekonomerna Markus Kallifatides och Viktor Skyrman, socionomen Majsa Allelin och sociologen Stefan Sjöberg visar i sin rapport att maktkoncentrationen ökat kraftigt i svenskt näringsliv. – De 15 största […]

Läs mer ›

Den svenska arbetaren är allt oftare en kvinna. Det kan ekonomihistorikern Elinor Odeberg slå fast i en ny rapport för tankesmedjan Katalys. Odebergs rapport visar att ett systemskifte har skett på den svenska arbetsmarknaden där ekonomin har gått från att vara i huvudsak industribaserad till att vara tjänstebaserad. Att den offentliga sektorn växte stadigt från […]

Läs mer ›

Sverige har blivit ett land där klass kan läsas ut av var man är född, i eller utanför Sverige. Det slår forskaren Anders Neergaard fast i en ny rapport för tankesmedjan Katalys. Enligt Neergaard präglas framförallt arbetarklassen av kvinnor samt ett växande skikt som domineras av kvinnor och män med utländsk bakgrund, med de sämsta […]

Läs mer ›

Allt fler inom medelklassyrken upplever förlorad kontroll och inflytande över arbetet och arbetsuppgifterna. Många medelklassyrken liknar därmed allt mer traditionella arbetarklassyrken. Det slår forskaren Lovisa Broström fast i en ny rapport för tankesmedjan Katalys. – Det finns en föreställning om att medelklassen är både stor och stark i Sverige. I själva verket har dock många […]

Läs mer ›

Svenska folket tänker utifrån klass men politiken utgår inte från klass. Arbetare är vänster, borgarklassen är höger och medelklassen befinner sig i mitten i frågor om omfördelning och välfärdspolitik. Avsaknaden av en tydlig konfliktlinje mellan vänster och höger gör dock att detta inte speglas i röstningsbeteende. Det slår en ny rapport skriven av statsvetaren Hampus […]

Läs mer ›


Katalys på Sociala medier