Inkomst och utbildning är allt mer avgörande för din livslängd. Det slår fyra forskare fast i två nya rapporter för tankesmedjan Katalys. Professorerna Per-Olof Östergren och Christer Hogstedt, folkhälsoforskaren Karl Gauffin och utredaren Mats Wingborg visar i sina rapporter att människor med lägre inkomst och mindre utbildning lever kortare och sjukare liv än priviligierade grupper. […]

Läs mer ›

Den framgångsrika statsvetaren Sheri Berman besöker Stockholm i veckan. Det fackliga idéinstitutet Katalys har bjudit in professorn för att delge sina analyser om socialdemokratins förfall och den ökande populismen i Europa. – Att klass och nationell identitet är frågor som fått ge vika i den politiska debatten är en förklaring till att väljare lockas av […]

Läs mer ›

Den offentliga sektorn säljs ut till ett fåtal privata företag. Det slår fyra forskare fast i en ny rapport för tankesmedjan Katalys. Ekonomerna Markus Kallifatides och Viktor Skyrman, socionomen Majsa Allelin och sociologen Stefan Sjöberg visar i sin rapport att samtidigt som mer skattepengar går till privata välfärdsföretag blir också antalet aktörer färre. – Privata […]

Läs mer ›

Kapitalkoncentrationen ökar. Hela 70 procent av det svenska börsvärdet kontrolleras idag av femton familjer – det slår fyra forskare fast i en ny rapport för tankesmedjan Katalys. Ekonomerna Markus Kallifatides och Viktor Skyrman, socionomen Majsa Allelin och sociologen Stefan Sjöberg visar i sin rapport att maktkoncentrationen ökat kraftigt i svenskt näringsliv. – De 15 största […]

Läs mer ›

Den svenska arbetaren är allt oftare en kvinna. Det kan ekonomihistorikern Elinor Odeberg slå fast i en ny rapport för tankesmedjan Katalys. Odebergs rapport visar att ett systemskifte har skett på den svenska arbetsmarknaden där ekonomin har gått från att vara i huvudsak industribaserad till att vara tjänstebaserad. Att den offentliga sektorn växte stadigt från […]

Läs mer ›

Sverige har blivit ett land där klass kan läsas ut av var man är född, i eller utanför Sverige. Det slår forskaren Anders Neergaard fast i en ny rapport för tankesmedjan Katalys. Enligt Neergaard präglas framförallt arbetarklassen av kvinnor samt ett växande skikt som domineras av kvinnor och män med utländsk bakgrund, med de sämsta […]

Läs mer ›

Allt fler inom medelklassyrken upplever förlorad kontroll och inflytande över arbetet och arbetsuppgifterna. Många medelklassyrken liknar därmed allt mer traditionella arbetarklassyrken. Det slår forskaren Lovisa Broström fast i en ny rapport för tankesmedjan Katalys. – Det finns en föreställning om att medelklassen är både stor och stark i Sverige. I själva verket har dock många […]

Läs mer ›

Svenska folket tänker utifrån klass men politiken utgår inte från klass. Arbetare är vänster, borgarklassen är höger och medelklassen befinner sig i mitten i frågor om omfördelning och välfärdspolitik. Avsaknaden av en tydlig konfliktlinje mellan vänster och höger gör dock att detta inte speglas i röstningsbeteende. Det slår en ny rapport skriven av statsvetaren Hampus […]

Läs mer ›

Den norske succéredaktören Bjørgulv Braanen besöker Stockholm i veckan. Det fackliga idéinstitutet Katalys har bjudit in Klassekampens chefredaktör för att berätta om Skandinaviens mest framgångsrika vänsterdagstidning. Med en kontrollerad daglig upplaga på 25 000 exemplar som stadigt växer är Klassekampen en tidning som går mot strömmen. Vid ett seminarium kommer Braanen berätta om de publicistiska idéerna […]

Läs mer ›

Arbetarklassens ungdomar skambeläggs i de mindre orterna när de inte vill flytta till storstäderna. Det visar forskarna Lotta Svensson och Mikael Vallström, Hälsinglands utbildningsförbund, i en ny rapport för tankesmedjan Katalys i vilken forskarna har genomfört ett 50-tal intervjuer i Söderhamn och Gävleborg. – Många av arbetarklassens ungdomar på landsbygden känner att deras livsval inte […]

Läs mer ›


Katalys på Sociala medier