I en ny rapport visas hur regeringens jobbmål om EUs lägsta arbetslöshet 2020 kan nås. Det kräver en delvis ny ekonomisk politik menar rapportförfattarna Stefan Carlén och Christer Persson. Är det möjligt att nå en arbetslöshet under fyra procent? Den socialdemokratiskt ledda regeringens mål är att ha EUs lägsta arbetslöshet år 2020. I regeringens egna […]

Läs mer ›

– I många år har det saknats korta men välunderbyggda argumentsamlingar och analyser för politiska aktivister, förtroendevalda och människor som helt enkelt inte själva har tid att läsa tjocka utredningar och rapporter, säger Daniel Suhonen – chef på den fackliga tankesmedjan Katalys. – Vi har i fyra år satsat på ganska tunga och omfattande rapporter […]

Läs mer ›

I dag måndag presenterar det fackliga idéinstitutet Katalys en analys av Välfärdsutredningen som letts av Ilmar Reepalu. I rapporten som skrivits av den fristående utredaren Mats Wingborg argumenteras för att utredningens förslag bör genomföras. – Just nu går ju näringslivets lobbying på högvarv för att skydda sina vinstintressen. Inte sedan striden om löntagarfonderna har tonläget […]

Läs mer ›

Den brittiske journalisten och författaren Paul Mason besöker Stockholm. Värd för besöket är Masons svenska förlag Ordfront och det fackliga idéinstitutet Katalys. Besöket äger rum 28 februari till 1 mars 2017. I sin bok Postkapitalism ställer Paul Mason, med ett förflutet som programledare och ekonomireporter på BBC och Channel 4, frågan om kapitalismen håller på […]

Läs mer ›

Under 2017 kommer fackliga idéinstitutet Katalys under ledning av professor Göran Therborn ta fram en ny bearbetad klassanalys av Sverige. Målet är en färdig analys i bokform våren 2018. Uppmaningen att delta har överträffat alla förväntningar. – Vi har blivit överösta av forskare och intresserade från hela landet som vill delta i att ta fram […]

Läs mer ›

Fackliga idéinstitutet Katalys och Postkeynesianska ekonomnätverket är mycket glada att på torsdagen, 26 januari, kunna hälsa den brittiske EU-experten – professor John Grahl, välkommen till Stockholm. Grahl kommer att på torsdagen hålla en offentlig föreläsning om Brexit, dess orsaker och konsekvenser. ”Brexit utgör ett hot mot EUs existens. Resultatet från den brittiska folkomröstningen om EU-medlemskap […]

Läs mer ›

I samarbete med professorn i sociologi, Göran Therborn, kommer det fackliga idéinstitutet Katalys under 2017 att ta fram en ny klassanalys av Sverige. Den senaste grundliga klassanalysen gjordes av Göran Therborn 1971 och 1981. – Det har naturligtvis skett stora förändringar inom svensk kapitalism och därmed klassamhället i Sverige under de sista 30-40 åren. Frågan […]

Läs mer ›

Det kontroversiella CETA-avtalet mellan EU och Kanada närmar sig beslut i såväl EU-parlamentet som Sveriges Riksdag. Idag släpper Katalys i samarbete med Skiftet en rapport som utvärderar riskerna med avalet. – Rapportens genomgång visar att Sverige riskerar att bli extra utsatt för avtalets negativa effekter, inte minst med tanke på vår i internationell jämförelse redan […]

Läs mer ›

Välfärdsutredningen under ledning av Ilmar Reepalu föreslår idag att de privata företagen i välfärdssektorn ska få ta ut max sju procent på insatt kapital, plus statslåneränta. Det är enbart de egna pengarna som företagsägarna har investerat i verksamheten som ska kunna generera vinst. Alla de pengar som kommer från oss skattebetalare, som är avsedda för […]

Läs mer ›

I en ny analys av väljarkåren visar fackliga idéinstitutet Katalys att växande postmateriella värderingar ökar stadigt och leder bort väljarnas uppmärksamhet från materiella frågor. Rapporten bygger på analys av data från WVS och vallokalsundersökningar och fördjupar förståelsen av S väljarkris. Syftet är bidra med förklaringar till socialdemokratins försvagning under de senaste decennierna. Partiet har sedan […]

Läs mer ›


Katalys på Sociala medier