Föredrag med professor Keith Banting: Den nya ojämlikheten & fördelningspolitiken som försvann. Professor Keith Banting har studerat den nya ojämlikheten i Kanada – framförallt dess politiska inramning och vilken betydelse den har för fördelningspolitiken. Han lyfter tre förståelser av den växande ojämlikheten: den traditionella idén om fattigdomsbekämpning, den nyare parollen om 99 procent mot de […]

Läs mer ›

Politik för social rättvisa har länge kopplats till idéer om nationell solidaritet, särskilt vid mobilisering av stöd för välfärdsstaten. I den rådande migrationsdebatten har det hävdats att en ökad invandring försvagar känslan av nationell solidaritet. Ett ”progressivt dilemma” målas upp, inom vilket vi sägs behöva välja mellan solidaritet och mångfald. Den kanadensiska statsvetarprofessorn Will Kymlicka […]

Läs mer ›


Katalys på Sociala medier