Om Katalys nya klassutredning

”Klass i Sverige” är en utredning under ledning av professor Göran Therborn och med hjälp av forskare från hela Sverige för att kartlägga det svenska klassamhället i det 21a århundradet.

Projektets syfte är en heltäckande analys av det svenska klassamhället utifrån en rad olika forsknings- och samhällsperspektiv. Flera publikationer kommer publiceras under 2018 för att sätta klassanalys och klass i fokus i den offentliga och politiska debatten.

Snart kommer mer information om projektet Klass i Sverige, som Katalys genomför i samarbete med professor Göran Therborn. I väntan på mer information hänvisar vi till våra pressmeddelanden om projektet under rubriken Nyheter längre ner.

 

 

Kontakt

Kontakta Katalys utredare Niels Stöber vid frågor kring projektet:

niels.stober@katalys.org

070 – 539 94 63

Seminarier

Alla seminarier…

Publikationer

Projektets alla rapporter hittar du här…


Under 2017 kommer fackliga idéinstitutet Katalys under ledning av professor Göran Therborn ta fram en ny bearbetad klassanalys av Sverige. Målet är en färdig analys i bokform våren 2018. Uppmaningen att delta har överträffat alla förväntningar. – Vi har blivit överösta av forskare och intresserade från hela landet som vill delta i att ta fram […]

Läs mer ›

I samarbete med professorn i sociologi, Göran Therborn, kommer det fackliga idéinstitutet Katalys under 2017 att ta fram en ny klassanalys av Sverige. Den senaste grundliga klassanalysen gjordes av Göran Therborn 1971 och 1981. – Det har naturligtvis skett stora förändringar inom svensk kapitalism och därmed klassamhället i Sverige under de sista 30-40 åren. Frågan […]

Läs mer ›


Katalys på Sociala medier