Om Katalys nya klassutredning

”Klass i Sverige” är en utredning under ledning av professor Göran Therborn och med hjälp av forskare från hela Sverige för att kartlägga det svenska klassamhället i det 21a århundradet.

Projektets syfte är en heltäckande analys av det svenska klassamhället utifrån en rad olika forsknings- och samhällsperspektiv. Flera publikationer kommer publiceras under 2018 för att sätta klassanalys och klass i fokus i den offentliga och politiska debatten.

Snart kommer mer information om projektet Klass i Sverige, som Katalys genomför i samarbete med professor Göran Therborn. I väntan på mer information hänvisar vi till våra pressmeddelanden om projektet under rubriken Nyheter längre ner.

Nu har vi även släppt programmet till föreläsningsserien på ABF Stockholm våren 2018! Programmet hittar du  här

 

Kontakt

Kontakta Katalys utredare Niels Stöber vid frågor kring projektet. Forskare i nätverket kan bokas för föreläsningar, kontakta Niels för bokningar.

niels.stober@katalys.org

070 – 539 94 63

Seminarier

Föreläsningsserie 2018

Alla seminarier…

 

Publikationer

Projektets alla rapporter hittar du här…


Att sätta klass på agendan – det svenska klassamhället och den politiska diskursen 29 januari, kl 18-20, ABF Stockholm, Sandlersalen Under en ganska lång tid har begreppet klass marginaliserats i den politiska analysen. Med en alltmer diversifierad arbetsmarknad, en högutbildad befolkning och en relativ nedgång för industrins betydelse i samhällsekonomin har många, även inom arbetarrörelsen, […]

Läs mer ›

Nu släpper vi programmet till klassprojektets stora föreläsningsserie 2018. Ett späckat program med extraordinära talare och rapportförfattare. Varje seminarium belyser det svenska klassamhället ur ett annat perspektiv. Dessutom kommer flera rapporter publiceras under föreläsningsserien för att sätta klassanalys och klass i fokus. Föreläsningsserien arrangeras i samarbete med ABF Stockholm. Programmet hittar du här: Program Klass i […]

Läs mer ›

Nu släpper vi programmet till klassprojektets stora föreläsningsserie 2018. Ett späckat program med extraordinära talare och rapportförfattare. Varje seminarium belyser det svenska klassamhället ur ett annat perspektiv. Dessutom kommer flera rapporter publiceras under föreläsningsserien för att sätta klassanalys och klass i fokus. Föreläsningsserien arrangeras i samarbete med ABF Stockholm. Programmet hittar du här: Program Klass i […]

Läs mer ›

När klass blir central – Seminarium på Socialistiskt Forum 2017 Hur påverkar klass synen på facklig organisering och politik? Vilka politiska konsekvenser får relationen mellan klass och facklig politik i en tid där många inom fackrörelsen vänder arbetarrörelsen ryggen och röstar på Sverigedemokraterna? Katalys bjuder in till ett samtal om fackrörelsens roll i att skapa […]

Läs mer ›

Under 2017 kommer fackliga idéinstitutet Katalys under ledning av professor Göran Therborn ta fram en ny bearbetad klassanalys av Sverige. Målet är en färdig analys i bokform våren 2018. Uppmaningen att delta har överträffat alla förväntningar. – Vi har blivit överösta av forskare och intresserade från hela landet som vill delta i att ta fram […]

Läs mer ›

I samarbete med professorn i sociologi, Göran Therborn, kommer det fackliga idéinstitutet Katalys under 2017 att ta fram en ny klassanalys av Sverige. Den senaste grundliga klassanalysen gjordes av Göran Therborn 1971 och 1981. – Det har naturligtvis skett stora förändringar inom svensk kapitalism och därmed klassamhället i Sverige under de sista 30-40 åren. Frågan […]

Läs mer ›


Katalys på Sociala medier