Om Klass i Sverige

”Klass i Sverige” är Katalys nya utredning under ledning av professor Göran Therborn och med hjälp av forskare från hela Sverige för att kartlägga det svenska klassamhället i det 21a århundradet.

Projektets syfte är en heltäckande analys av det svenska klassamhället utifrån en rad olika forsknings- och samhällsperspektiv. Flera publikationer kommer publiceras under 2018 för att sätta klassanalys och klass i fokus i den offentliga och politiska debatten.

 

Kontakt på Katalys är utredare Niels Stöber: niels.stober@katalys.org


Katalys på Sociala medier