Ny mätning om vinster i välfärden: C kör över sina egna väljare och Attendoskandalen har gjort fler kritiska


21 juni, 2021

Det fackliga idéinstitutet Katalys har låtit Novus utföra en opinionsmätning om allmänhetens inställning till vinster i välfärden efter mer än ett år av pandemi. Den visar bland annat att det finns en överväldigande vilja att begränsa vinstuttagen i svensk välfärd, att Attendoskandalen har påverkat väljarkåren och att det finns stort stöd för att ge större skolpeng till kommunala skolor än friskolor (förslag från Åstrandutredningen).
Katalys väljarundersökning visar att två av tre väljare tycker att vinstbegränsningar är ett bra förslag. Åtta av tio väljare hade röstat för begränsningar i
Hämtat från: Cision – Ny mätning om vinster i välfärden: C kör över sina egna väljare och Attendoskandalen har gjort fler kritiska


Katalys på sociala medier