Den världsberömde författaren och samhällsdebattören Thomas Frank besöker Stockholm 14-15 mars inbjuden av idéinstitutet Katalys. Varför förlorade Hillary Clinton presidentvalet? Varför litar inte vanliga amerikanska löntagare längre på att Demokraterna står upp för deras intressen – och vad kan vi i Sverige lära oss av utvecklingen i USA? Dessa frågor står i fokus när Thomas […]

Läs mer ›

Katalys växlar upp!


9 mars, 2017

Från 1 mars 2017 har det fackliga idéinstitutet Katalys ökat antalet fast anställda medarbetare till tre. Enna Gerin, som har vikarierat sedan april 2016, har anställts som utredare. – Det känns fantastiskt att få fortsätta arbeta på Katalys nu när vi har startat igång flera viktiga projekt, säger Enna Gerin. – Ett sådant projekt är […]

Läs mer ›

Sedan 90-talet har villkoren för svenska löntagare försämrats. Den permanenta arbetslösheten är hög, löneutvecklingen svag, visstidsanställningar har ökat likt de otrygga anställningsformerna inom den växande gruppen av bemannings- och sms-anställda. Ur arbetstagares perspektiv kan sedan november 2016 ytterligare en negativ åtgärd läggas till i detta, nämligen de så kallade ”hyvlade tjänsterna”. Hyvling innebär att arbetsgivaren […]

Läs mer ›

Många franska arbetare hyser större tilltro till extremhögerns lösningar som bygger på rasism och intolerans, framför att rösta på det franska socialdemokratiska partiet. Således röstar en stor andel av franska arbetare på det ultranationalistiska högerpartiet Nationella fronten. Huvudorsaken till arbetares bristande förtroende till den franska socialdemokratin är dess flirt med neoliberalismen och att finanskapitalet sedan […]

Läs mer ›

Sverige målas ofta upp som ett land där löntagare åtnjuter trygga anställningskontrakt på en reglerad arbetsmarknad. Men stora förändringar har skett i den lagstiftning och rättspraxis som rådde under efterkrigstiden. Sedan 1990-talet har villkoren för svenska löntagare blivit sämre. Den permanenta arbetslösheten är hög, löneutvecklingen svag, visstidsanställningar har ökat likt de otrygga anställningsformerna inom den […]

Läs mer ›

Lärarförbundet och Academedia går gemensamt ut och föreslår obligatoriskt skolval i en debattartikel i Di. Det ska kombineras med att skolorna får en socio-ekonomiskt styrd tilldelning av elever och en behovsstyrd resursfördelning. Tanken är att om alla tvingas att välja skola kommer det att leda till att dagens segregerade skolsystem blir mer likvärdigt. Det finns […]

Läs mer ›

I över 150 år har kritiker hävdat att kapitalismen är såpass ohållbar och motsägelsefull att den för eller senare kommer att ersättas av något annat ekonomiskt system. Trots regelbundna kriser och avigsidor som social orättvisa och svår miljömässig skadeverkan har detta dock inte skett. Men är kapitalismen idag vid vägs ände? I samarbete med Ordfront […]

Läs mer ›

Reinfeldt sätter sitt hopp till att det ”reforminriktade mittblock” som han säger att Fillon och Macron tillsammans utgör kommer att stoppa Le Pen. Reinfeldts partikamrat Fillon är dock allt annat än en moderat mittenman; han är en radikal nyliberal, och därför en del av problemet. Reinfeldt har rätt när han varnar för att en seger […]

Läs mer ›

I en ny rapport visas hur regeringens jobbmål om EUs lägsta arbetslöshet 2020 kan nås. Det kräver en delvis ny ekonomisk politik menar rapportförfattarna Stefan Carlén och Christer Persson. Är det möjligt att nå en arbetslöshet under fyra procent? Den socialdemokratiskt ledda regeringens mål är att ha EUs lägsta arbetslöshet år 2020. I regeringens egna […]

Läs mer ›

– I många år har det saknats korta men välunderbyggda argumentsamlingar och analyser för politiska aktivister, förtroendevalda och människor som helt enkelt inte själva har tid att läsa tjocka utredningar och rapporter, säger Daniel Suhonen – chef på den fackliga tankesmedjan Katalys. – Vi har i fyra år satsat på ganska tunga och omfattande rapporter […]

Läs mer ›

Katalys på Sociala medier