Ny teknik, datorer och artificiell intelligens urholkar det bestående klassamhället och skapar någonting nytt. ”Kunskapssamhället” tycks ha ersatt industrisamhället och därmed en traditionell förståelse av klass och sociala positioner. Det är ofta bilden som ges i nutida samhällspolitiska analyser. Två rapporter i ”Klass i Sverige”-serien visar dock att klassamhället inte har försvunnit utan blivit allt […]

Läs mer ›

I de svenska medierna sker en symbolisk utplåning av människor från arbetarklassen. De osynliggörs samt förvägras röst och erkännande. Det menar forskarna Peter Jakobsson och Fredrik Stiernstedt i sin rapport om arbetarklassens representation i svensk media. Samtidigt har vi fått ett alltmer koncentrerat mediekapital och ägande i Sverige. Professorn Sigurd Allern kartlägger ägandeförhållanden i svenska […]

Läs mer ›

Katalys no. 42 ”Arbetarklassens symboliska utplåning i medelklassens medier” skriven av kommunikationsforskarna Fredrik Stiernstedt och Peter Jakobsson  visar att arbetarklassen både osynliggörs och stigmatiseras i svensk television. Även i public service är arbetarklassen underrepresenterad i serier, nyhetssändningar och reportage. Personer ur medelklassen är däremot kraftigt överrepresenterade både som programledare och medverkande på andra sätt. Avsaknaden av […]

Läs mer ›

En ny rapport skriven av kommunikationsforskarna Fredrik Stiernstedt och Peter Jakobsson visar att arbetarklassen både osynliggörs och stigmatiseras i svensk television. Även i public service är arbetarklassen underrepresenterad i serier, nyhetssändningar och reportage. Personer ur medelklassen är däremot kraftigt överrepresenterade både som programledare och medverkande på andra sätt. Därmed misslyckas SVT med sitt uppdrag att […]

Läs mer ›

Det borde vara en självklarhet att väljare inte ska kunna anklaga förtroendevalda politiker för att sko sig eller gynna sina anhöriga. Sverige behöver politiker och tjänstemän som förstår att upprätthålla en hederskodex kring sina uppdrag, skriver Daniel Suhonen apropå flera av turerna kring nya Karolinska sjukhuset. I slutet av 1990-talet satt jag i stadsdelsnämnden i Hägersten. Varje år tog […]

Läs mer ›

Att kunna beskriva och förstå klassamhället, förtryck och politik har alltid varit en central utgångspunkt för arbetarrörelsen att kunna mobilisera, formulera visioner och forma politiska program. Skönlitteratur har därför haft en central roll i arbetarrörelsens utveckling och i en marxistisk klassanalys som källa för både kunskap och identitet. Även om klass som begrepp har minskat […]

Läs mer ›

I Katalys nya rapport visar litteraturvetaren Magnus Nilsson att den moderna arbetarlitteraturen har upplevt ett uppsving de senaste åren och har blivit en central del för arbetarrörelsen för att förstå och kritisera dagens klassamhälle. – Arbetarlitteraturen framstår i dag som den arena där förutsättningarna är bäst för att kritisera klassamhället och skapa klassmedvetande, säger Magnus […]

Läs mer ›

I Katalys no. 41 och klassrapporten no. 2 ”Arbetarlitteraturen och klassamhället” analyserar litteraturvetaren Magnus Nilsson grunddragen i den bild som resa av det samtida svenska klassamhället i arbetsskildrande arbetarlitteratur.  En slutsats är att arbetarförfattarna är bra på att följa med i klassamhällets förvandlingar – exempelvis att industriarbetarklassen blir mindre och mindre medan allt fler arbetar […]

Läs mer ›

Statistiska centralbyrån visar idag att inkomstskillnaderna, enligt den så kallade gini-koefficienten, aldrig varit större, åtminstone inte sedan 1991 då SCB började mäta. – Klyftorna växer och det räcker inte med att regeringen nickande noterar detta. Det behövs fler åtgärder för att lyfta de med lägst inkomster men man måste även öka kapitalskatterna – på arv, […]

Läs mer ›

Vi måste ta människors oro på allvar. Så tänkte nog de socialdemokratiska valstrategerna när de formulerade valstrategin. Ställda inför en politisk dagordning så mörkbrunblå att den senaste partiledardebatten i riksdagen i januari sammanfattades av SvD:s Göran Eriksson med att ”…den första partiledardebatten 2018 tyder på att Socialdemokraterna har tvingats ge upp hoppet om att styra […]

Läs mer ›

Katalys på Sociala medier