Johan Ingerö från Timbro hävdar att kamrateffekternas betydelse för elevernas inlärning är ett villospår utan vetenskaplig förankring. Eftersom det inte finns några kamrateffekter är i stort sett hela kritiken mot de fristående skolorna omkullkastad, hävdar Timbro. Men så enkelt är det inte. Visserligen finns det motstridiga forskningsresultat kring kamrateffekter men det beror till stor del […]

Läs mer ›

Bo Jansson, ordförande för LR och Michael Svensson, Moderaterna, vill stärka likvärdigheten i den svenska skolan. Men frågan är varför de båda skribenterna snävar in debatten till att enbart handla om kommunernas ansvar. Förvisso finns det stora brister i många kommuners skolpolitik men de är bara en av de ansvariga parterna. Att debattörerna helt fokuserar […]

Läs mer ›

TTIP, CETA, TISA. För en liten klick handelsspecialister och företagslobbyister rena självklarheter. För de allra flesta svenskar obegripligt. Bakom dessa akronymer gömmer sig några av de största handelsavtal som någonsin förhandlats. I debatten står löften om tillväxt och jobb mot risker för arbetare och miljön. Men varför är det så förtvivlat tyst om avtalen i […]

Läs mer ›

Den 4 oktober 1983 demonstrerade arbetsgivare och stora delar av borgerligheten mot löntagarfonderna. De lyckades, fonderna avvecklades och dagen gjordes senare om till Kanelbullens dag. – Nu gör vi om denna dag till en dag för JÄMLIKHET och självklart bjuder vi på kanelbullar. Men vi introducerar också en ny småkaka i form av Röda drömmar, […]

Läs mer ›

Essä. Under ett ganska långt politiskt liv har jag lärt mig att ingenting är så lätt som att vänja sig vid privilegier. Har man haft dem ett halvår är de självklara och att mista dem känns djupt orättvist. Ojämlikheten urholkar själen och korrumperar hela samhället. De privilegier som vi kan tycka är små, var för […]

Läs mer ›

Ljuders Nickelsilverfabrik i Hovmantorp ägs och styrs demokratiskt av de anställda sedan 1980. Detta är inget märkvärdigt säger de som arbetar på fabriken. Vi gör vårt jobb. Men de har fel, detta är något synnerligen märkvärdigt i dagens Sverige. Mitt i den mest konkurrensutsatta delen av vårt näringsliv går det för de anställda att äga […]

Läs mer ›

Skolverkets chef Anna Ekström, tillika ordförande i skolkommissionen, har engagerat sig i diskussionen om antagningen till grundskolan. Det har skapat en upprörd debatt, men som bygger på en felaktig premiss. Många tycks tro att det handlar om att ta bort det fria skolvalet, men något sådant fritt skolval har aldrig existerat. Redan i dag är […]

Läs mer ›

Den senaste veckans avslöjanden om hur Svenskt Näringsliv i nära samarbete med den moderatanstrukna pr-byrån Kreab har uppvaktat Sverigedemokraterna för att få dem att glida högerut i frågan om vinst i välfärden har fått många att dra öronen åt sig. Men Kreab-skandalen är inte unik, förutom att partiet det nu gäller har en viss särart […]

Läs mer ›

Skolverkets chef, Anna Ekström, som också är ordförande för regeringens skolkommission, vill se över det fria skolvalet och införa begränsningar för skolornas antagning av elever. Anledningen är de resultat som man kan se efter nedläggningen av Rosengårdsskolan i Malmö. Ekströms uttalanden har fått både Friskolornas Riksförbund och Svenskt Näringsliv att reagera. De vill bevara allt […]

Läs mer ›

I veckan kom Thomas Pikettys redan klassiska bok ”Kapitalet i tjugoförsta århundradet” (Karneval förlag) ut i svensk översättning. För några år sedan visade epidemiologerna Wilkinson och Pickett med ”Jämlikhetstanken” att jämlika samhällen presterar bättre på snart sagt alla områden – och att själva graden av jämlikhet i ett samhälle där de grundläggande behoven är täckta […]

Läs mer ›

Katalys på Sociala medier