Europanormen saknar relevans

I rapporten ”Europanormen saknar relevans”, författad av Nils Gottfries, diskuteras frågan om vad som är en rimlig norm för den genomsnittliga löneökningstakten.


Lönebildningen har en helt central roll i ekonomin. Takten i löneökningarna har stor betydelse för konkurrenskraften, om Riksbanken når sitt inflationsmål och hur hög jämviktsarbetslösheten blir. I en ekonomi med starka fackföreningar kan en kapplöpning om lönerna leda till ett mycket dåligt utfall och därför behövs någon form av samordning och normering.


Katalys på Sociala medier