No. 45 Det nya arbetslivet: management-by-stress

I no. 45 ”Det nya arbetslivet: management-by-stress” belyser Mikael Nyberg hur tekniken har förändrat arbetslivet men på ett sätt som inte finns med i dagens berättelse om digitaliseringen av samhället och arbetsmarknaden: tvärtemot många idéer om ett förändrat samhälle handlar mycket om ett skärpt klassförtryck istället för ett helt nytt samhälle.

Men den nygamla produktionsmodellen är sårbar. Inte minst för fackliga aktioner. Kontrollen av arbetet och arbetare har ökat men även sårbarheten i produktionen när varje del i kedjan måste fungera om inte produktionen ska stanna upp.

 


Katalys på Sociala medier