No. 49 En fråga om klass i framtidsstaden Malmö

I Katalys no. 49 ”En fråga om klass i framtidsstaden Malmö” kartlägger Mikael Stigendal, professor i sociologi vid Malmö universitet, klassamhället och arbetarklassen i Malmö. Mikael Stigendal lyfter dessutom blicken från den närsynta debatten om Malmö som problemstad mot ett potentialorienterat samhällsperspektiv. I ett sådant perspektiv, menar Stigendal, fyller begreppet klass en central funktion. 

Närmare 45 procent av alla förvärvsarbetande malmöbor tillhör arbetarklassen. Likheterna mellan dessa människor vad gäller arbetsförhållanden skapar gynnsamma förutsättningar för kollektiva intressen och engagemang. Men den höga arbetslösheten och ett nyliberalt individualiseringstänkande som präglar de kommunala åtgärderna bidrar dock till en splittring av klassen.

Rapporten ingår i Katalys utredning ”Klass i Sverige”.


Katalys på sociala medier