Rehabkedjan måste brytas

I rapporten Rehabkedjan måste brytas visar författaren Lisa Gemmel hur regeringen och Försäkringskassan mellan 2015 och 2020 använt regleringsbrev och interna riktlinjer för att tolka lagstiftningen på ett sätt som ökar avslagen, och därmed utförsäkringarna, för att minska kostnaderna i sjukförsäkringen. I stället för att fokusera på rehabilitering och återgång i arbetet har Försäkringskassans fokus varit omställning – att den som Försäkringskassan anser har arbetsförmåga ska söka ett jobb på öppna arbetsmarknaden.

Under 2021 har S-regeringen lagt fram flera nödvändiga förändringar för att stärka sjukförsäkringen. Men det är inte nog. Det största problemet är rehabiliteringskedjan, och den lämnas i princip intakt.

Lappandet och lagandet av en dysfunktionell rehabiliteringskedja i sjukförsäkringen måste upphöra. Rapporten föreslår fem grundläggande förändringar:

1. Sluta använda sjukförsäkringen som budgetregulator. 

2. Rehabiliteringskedjan måste avskaffas. 

3. Rehabiliteringen måste stärkas. 

4. Karensavdraget måste avskaffas. 

5. Arbetsmiljön måste stärkas.


Katalys på Sociala medier