Vad en moderatledd SD-regering skulle innebära

Valets utgång spelar roll. Vanliga löntagare skulle påverkas på ett förödande sätt av en högerregering med Moderaternas ekonomiska politik som sänker skatter, eroderar välfärden och fortsätter dagens vansinniga privatiseringar. Inte minst försämringar av a-kassa och sjukförsäkringen skulle innebära ett stort hot mot människors trygghet och leda till fattigdom och utslagning – precis som senast högern styrde landet.

Denna gång har Moderaterna dessutom lierat sig med högernationalistiska Sverigedemokraterna som har en reaktionär syn på de flesta politiska områden som rör kultur, migration och mänskliga rättigheter.

För att underlätta argumentationen i valet har den fristående utredaren och journalisten Mats Wingborg samlat de bästa argumenten och hård fakta i en rapport som visar varför varje sansad medborgare inte borde rösta på högerpartierna.


Katalys på Sociala medier