Jämlikhetsfonden

STIFTELSEN JÄMLIKHETSFONDEN

Stiftelsen Jämlikhetsfonden har som ändamål att årligen dela ut två priser.

Ett Jämlikhetspris på 100 000 kronor till en fackklubb, förening, ett nätverk, företag eller kooperativ som visat hur det i praktiken kan gå till att demokratisera beslutsfattande och minska ekonomiska och sociala klyftor på en arbetsplats, i en förening, ett företag eller i lokalsamhället.

Ett Hederspris på 10 000 kronor till en person som bidragit till att på olika sätt ge spridning åt jämlikhetsidén.

Du kan stödja Stiftelsen Jämlikhetsfonden genom att sätta in pengar på bankgiro 393-6937.

Stiftare är Per Sundgren och Katalys. Kontakta Jämlikhetsfonden via ordförande Per Sundgren på persundgren40@gmail.com.

Jämlikhetsfonden ger även ut rapporter som belyser jämlikhetsfrågan:

Massivt stöd för jämlikhetspolitik (maj 2017)
Partierna och jämlikheten (maj 2016)
Jämlikhet är lösningen (september 2015)

 

2018

Demokratisk organisering i Röstånga och sociologinestorn Göran Therborn prisas med Jämlikhetspriset 2018
Jämlikhetspriset på 100 000 kronor 2018 tilldelas den ideella föreningen Röstånga Tillsammans med följande motivering:

Föreningen Röstånga Tillsammans har genom ett brett och praktiskt samhällsarbete med frågor som bostäder, arbetsplatser, turism och utbildning visat på styrkan i en demokratisk organisering för att stärka gemenskap och byutveckling.
Röstånga är en tätort i Svalövs kommun med knappt tusen invånare. Den ideella föreningen Röstånga Tillsammans bildades 2008 för att stärka gemenskap och samarbete. Föreningen har startat utvecklingsbolaget RUAB, som inte är vinstutdelande och har nära hälften av byns invånare som delägare. Bolaget äger idag sju fastigheter som utgör en ekonomisk bas och kan användas för olika ändamål som gynnar bygden. Det gamla fryshuset köptes för några tusen kronor och är idag omgjort till en liten konsthall. Stationshuset är inköpt och inrymmer restaurang och kulturlokaler. Bolaget har även kunnat ta över och rusta upp fallfärdiga hus som idag hyrs ut till flyktingar som kunnat etablera sig på orten. Upprustningen av husen har skett i samarbete med det offentliga, men man har också kunnat anlita kunniga hantverkare från Syrien. Bolaget hyser också ett minibryggeri som framställer ett utmärkt öl.

– Jag är imponerad av den initiativkraft som föreningen visat och av hur man genom ett demokratiskt arbetssätt byggt på gemenskap och tillit kunnat engagera så många i byn, säger Jämlikhetsfondens ordförande Per Sundgren.

Jämlikhetsfondens Hederspris på 10 000 kronor tilldelas forskaren och författaren Göran Therborn med följande motivering:

Göran Therborn, professor i sociologi vid Cambridge University, har i över 40 år forskat och skrivit om klass och ojämlikhet. Han är en internationell ledande forskare och har nu senast publicerat böckerna Ojämlikhet dödar (2016) och Kapitalet, överheten och alla vi andra (2018).

Prisutdelningen, ett samarrangemang med ABF-Stockholm, kommer att ske i ABF-huset i Stockholm den 4 oktober kl 18. Initiativtagare till stiftelsen Jämlikhetsfonden är Per Sundgren. Den andra stiftaren är det fackliga institutet Katalys. I styrelsen som beslutat om pristagarna sitter Per Sundgren (ordf.), Ingela Edlund (Seko), Johan Lindholm (Byggnads), Åsa Linderborg (kulturchef), Helen Pettersson (ABF), Gustaf Arrhenius (Institutet för framtidsstudier) och Gordon Hahn (Coompanion).

För ytterligare information kontakta:

Per Sundgren, Ordf. för Stiftelsen Jämlikhetsfonden, tel 073-733 68 92
Nils Phillips. Ordf. Röstånga tillsammans, tel 073-644 77 38
Göran Therborn, mejl: gt274@cam.ac.uk

2017

Landsbygden visar vägen: 2017 års jämlikhetspris går till Kooperativet Offerdals Hälsocentral
Stiftelsen Jämlikhetsfondens stora Jämlikhetspris 2017 på 100 000 kronor tilldelas medborgarkooperativet Offerdals Hälsocentral med följande motivering:

Medborgarkooperativet Offerdals Hälsocentral visar hur landsbygden kan gå före på vägen mot en demokratisering av vårt samhälle. Hela bygden äger och styr verksamheten som drivs utan vinstintresse och utmärks av hög tillgänglighet och kvalitet.

När vårdcentralen var nedläggningshotad 1991 räddades den genom att ett personalkooperativ tog över. År 2010 med ny lagstiftning och nya villkor var verksamheten åter hotad. Då kallades hela bygden till stormöte och beslutade att omvandla personalkooperativet till ett medborgarkooperativ som snabbt fick hundratals medlemmar som köpte andelar för 400 kronor. Idag är det nästan 700 medlemmar som utser en styrelse, som leder verksamheten, som har ett tjugotal anställda. Här finns distriktssköterskemottagning, mödra- och barnhälsovård, sjukgymnastik, rehabilitering, medicinsk fotvård och företagshälsovård

”Kooperativet Offerdals Hälsocentral visar på styrkan i en verksamhet som engagerar och styrs av medborgarna. För landsbygden är detta en möjlighet att både upprätthålla god service samtidigt som det bidrar till att vidmakthålla en levande landsbygd. Det borde ligga i regeringens intresse att på olika sätt stärka idéburna verksamheter och kooperativ som utgör demokratiska alternativ i näringslivet,” säger stiftelsen Jämlikhetsfondens ordförande Per Sundgren.

Stiftelsens Hederspris 2017 på 10 000 kronor tilldelas Thorsten Laxvik, verksam i föreningar och företag i byarna Edsele och Ramsele med omnejd. Motiveringen lyder:Thorsten Laxvik har i byarna Edsele och Ramsele varit en drivande kraft som med ständigt nya idéer och i praktisk handling visat på möjligheten att på demokratisk och jämlik grund skapa organisationer och företag som kan bidra till en levande landsbygd.

Prisutdelningen, ett samarrangemang med ABF-Stockholm, kommer att ske i ABF-huset i Stockholm den 4 oktober kl 18.

För ytterligare information om 2017 års jämlikhetspris kontakta:
Per Sundgren, tel 073-733 68 92, per.sundgren@sh.se
Robert Björngård, Offerdals Hälsocentral 070-2669839
Thorsten Laxvik, 070-5200761.

STYRELSE

Per Sundgren (ordförande), idéhistoriker och f d kulturborgarråd (V).

Gustaf Arrhenius, professor i filosofi och chef Institutet för framtidsstudier.

Åsa Linderborg, journalist och författare.

Ingela Edlund, Seko.

Gordon Hahn, ordförande Coompanion Sverige.

Johan Lindholm, ordförande Byggnads.

Helén Pettersson, ordförande ABF och riksdagsledamot (S)


Katalys på Sociala medier