Jämlikhetsfonden

STIFTELSEN JÄMLIKHETSFONDEN

Stiftelsen Jämlikhetsfonden har som ändamål att årligen dela ut två priser.

Ett Jämlikhetspris på 100 000 kronor till en fackklubb, förening, ett nätverk, företag eller kooperativ som visat hur det i praktiken kan gå till att demokratisera beslutsfattande och minska ekonomiska och sociala klyftor på en arbetsplats, i en förening, ett företag eller i lokalsamhället.

Ett Hederspris på 10 000 kronor till en person som bidragit till att på olika sätt ge spridning åt jämlikhetsidén.

Du kan stödja Stiftelsen Jämlikhetsfonden genom att sätta in pengar på bankgiro 393-6937.

Stiftare är Per Sundgren och Katalys. Kontakta Jämlikhetsfonden via ordförande Per Sundgren på persundgren40@gmail.com.

Jämlikhetsfonden ger även ut rapporter som belyser jämlikhetsfrågan:

Massivt stöd för jämlikhetspolitik (maj 2017)
Partierna och jämlikheten (maj 2016)
Jämlikhet är lösningen (september 2015)

JÄMLIKHETSPRISET 2016

2016 års Jämlikhetspris på 100 000 kronor tilldelas högstadiet i Nyköping som visat att det går att bryta en utveckling mot växande klyftor och segregation och återupprätta en skola för alla, en skola där varje klass blandas utifrån social bakgrund, härkomst och kön. Hederspris på 10 000 kronor tilldelas författarna och utredarna Anders Nilsson och Örjan Nyström för att de i böcker och rapporter filosofiskt och politiskt behandlat jämlikhetsfrågan och visat på hur den skulle kunna vara utgångspunkten för en radikal jämlikhetspolitik.

Priserna kommer att delas ut på Jämlikhetsdagen den 4 oktober på ABF-huset i Stockholm. Jämlikhetspriset för 2015 gick till Ljuders Nickelsilverfabrik i Hovmantorp och Hederspriset till Per Molander.

Nominera pristagare för 2017 till Jämlikhetspriset på 100 000 kronor och till Hederspriset på 10 000 kronor! Skicka din motivering till jamlikhetsfonden@katalys.org.

STYRELSE

Per Sundgren (ordförande), idéhistoriker och f d kulturborgarråd (V).

Gustaf Arrhenius, professor i filosofi och chef Institutet för framtidsstudier.

Åsa Linderborg, journalist och författare.

Ingela Edlund, Seko.

Gordon Hahn, ordförande Coompanion Sverige.

Johan Lindholm, ordförande Byggnads.

Helén Pettersson, ordförande ABF och riksdagsledamot (S)


Katalys på Sociala medier