Jämlikhetsfonden

STIFTELSEN JÄMLIKHETSFONDEN

Stiftelsen Jämlikhetsfonden har som ändamål att årligen dela ut två priser.

Ett Jämlikhetspris på 100 000 kronor till en fackklubb, förening, ett nätverk, företag eller kooperativ som visat hur det i praktiken kan gå till att demokratisera beslutsfattande och minska ekonomiska och sociala klyftor på en arbetsplats, i en förening, ett företag eller i lokalsamhället.

Ett Hederspris på 10 000 kronor till en person som bidragit till att på olika sätt ge spridning åt jämlikhetsidén.

Du kan stödja Stiftelsen Jämlikhetsfonden genom att sätta in pengar på bankgiro 393-6937.

Stiftare är Per Sundgren och Katalys. Kontakta Jämlikhetsfonden via ordförande Per Sundgren på persundgren40@gmail.com.

Jämlikhetsfonden ger även ut rapporter som belyser jämlikhetsfrågan:

Massivt stöd för jämlikhetspolitik (maj 2017)
Partierna och jämlikheten (maj 2016)
Jämlikhet är lösningen (september 2015)

 

Landsbygden visar vägen: 2017 års jämlikhetspris går till Kooperativet Offerdals Hälsocentral
Stiftelsen Jämlikhetsfondens stora Jämlikhetspris 2017 på 100 000 kronor tilldelas medborgarkooperativet Offerdals Hälsocentral med följande motivering:

Medborgarkooperativet Offerdals Hälsocentral visar hur landsbygden kan gå före på vägen mot en demokratisering av vårt samhälle. Hela bygden äger och styr verksamheten som drivs utan vinstintresse och utmärks av hög tillgänglighet och kvalitet.

När vårdcentralen var nedläggningshotad 1991 räddades den genom att ett personalkooperativ tog över. År 2010 med ny lagstiftning och nya villkor var verksamheten åter hotad. Då kallades hela bygden till stormöte och beslutade att omvandla personalkooperativet till ett medborgarkooperativ som snabbt fick hundratals medlemmar som köpte andelar för 400 kronor. Idag är det nästan 700 medlemmar som utser en styrelse, som leder verksamheten, som har ett tjugotal anställda. Här finns distriktssköterskemottagning, mödra- och barnhälsovård, sjukgymnastik, rehabilitering, medicinsk fotvård och företagshälsovård

”Kooperativet Offerdals Hälsocentral visar på styrkan i en verksamhet som engagerar och styrs av medborgarna. För landsbygden är detta en möjlighet att både upprätthålla god service samtidigt som det bidrar till att vidmakthålla en levande landsbygd. Det borde ligga i regeringens intresse att på olika sätt stärka idéburna verksamheter och kooperativ som utgör demokratiska alternativ i näringslivet,” säger stiftelsen Jämlikhetsfondens ordförande Per Sundgren.

Stiftelsens Hederspris 2017 på 10 000 kronor tilldelas Thorsten Laxvik, verksam i föreningar och företag i byarna Edsele och Ramsele med omnejd. Motiveringen lyder:Thorsten Laxvik har i byarna Edsele och Ramsele varit en drivande kraft som med ständigt nya idéer och i praktisk handling visat på möjligheten att på demokratisk och jämlik grund skapa organisationer och företag som kan bidra till en levande landsbygd.

Prisutdelningen, ett samarrangemang med ABF-Stockholm, kommer att ske i ABF-huset i Stockholm den 4 oktober kl 18.

För ytterligare information om 2017 års jämlikhetspris kontakta:
Per Sundgren, tel 073-733 68 92, per.sundgren@sh.se
Robert Björngård, Offerdals Hälsocentral 070-2669839
Thorsten Laxvik, 070-5200761.

STYRELSE

Per Sundgren (ordförande), idéhistoriker och f d kulturborgarråd (V).

Gustaf Arrhenius, professor i filosofi och chef Institutet för framtidsstudier.

Åsa Linderborg, journalist och författare.

Ingela Edlund, Seko.

Gordon Hahn, ordförande Coompanion Sverige.

Johan Lindholm, ordförande Byggnads.

Helén Pettersson, ordförande ABF och riksdagsledamot (S)


Katalys på Sociala medier