Retoriken mot fackliga organisationer blir hårdare under avtalsrörelsen och vid konflikter på arbetsmarknaden. Katalys har granskat 300 artiklar med kritik riktad mot facket. I retoriken beskrivs fackföreningar i kraftigt negativa ordalag, ibland som rent kriminella organisationer. Epiteten ”maffia”, ”maffiametoder” eller ”beskyddarverksamhet” klistras på arbete för att upprätthålla den svenska modellen: Tecknandet av kollektivavtal. Vidare beskrivs […]

Läs mer ›

Sedan 90-talet har villkoren för svenska löntagare försämrats. Den permanenta arbetslösheten är hög, löneutvecklingen svag, visstidsanställningar har ökat likt de otrygga anställningsformerna inom den växande gruppen av bemannings- och sms-anställda. Ur arbetstagares perspektiv kan sedan november 2016 ytterligare en negativ åtgärd läggas till i detta, nämligen de så kallade ”hyvlade tjänsterna”. Hyvling innebär att arbetsgivaren […]

Läs mer ›

Många franska arbetare hyser större tilltro till extremhögerns lösningar som bygger på rasism och intolerans, framför att rösta på det franska socialdemokratiska partiet. Således röstar en stor andel av franska arbetare på det ultranationalistiska högerpartiet Nationella fronten. Huvudorsaken till arbetares bristande förtroende till den franska socialdemokratin är dess flirt med neoliberalismen och att finanskapitalet sedan […]

Läs mer ›

I denna text skriver Katalys fristående utredare Mats Wingborg om varför regeringsutredningen ”Ordning och reda i välfärden” måste stöttas av regeringen. Sverige är inte bara unikt med att låta skolföretag ta ut höga skattefinansierade vinster; denna organisationsform hämmar även kvalitén i den svenska skolan. Ett lagstadgat vinsttak är ett steg i rätt riktning för bevara skattepengarna där de hör hemma – i välfärden.

Läs mer ›

I en tid av hög permanent arbetslöshet, stigande offentliga och privata skuldkvoter och låg global tillväxt menar journalisten Paul Mason att kapitalismen håller på att bli ett utdaterat allokeringssystem. I sin bok Postkapitalism: Vår gemensamma framtid skriver Mason om sin tes att den framtida kapitalismens inneboende karaktärsdrag undermineras i och med den digitala revolutionen och […]

Läs mer ›

I skuggan av det mer omdebatterade TTIP-­avtalet med USA har EU förhandlat klart ett omfattande avtal med Kanada som nu ska upp för beslut. I den här rapporten visar Rikard Allvin att avtalet kan medföra en mängd risker och leda till att Sverige stäms om vi exempelvis förbjuder vinster i välfärden. Den här rapporten fokuserar […]

Läs mer ›

I rapporten Spagat över väljarkåren har utredaren Kalle Sundin mätt den postmateriella värderingsutvecklingen i den svenska väljarkåren över de senaste 20 åren och analyserat hur denna påverkar socialdemokratins förutsättningar att förnya sig och växa igen. Under hösten 2016 har den kulturella GAL/TAN-värderingsstriden fått sitt breda mediala genombrott i Sverige. Den fördelningspolitiska konfliktdimensionen kring ekonomisk politik […]

Läs mer ›

I årets viktigaste inrikespolitiska bok har journalisten och utredaren Mats Wingborg granskat ett ökande parlamentariskt hot mot vänstern: den blåbruna röran. Wingborg har under flera år följt Sverigedemokraterna (SD). Läst partiprogram, deltagit vid flera av SD:s arrangemang och intervjuat partiets företrädare, lokalt och nationellt. Sedan några år har partiet bytt politik, renast ut tokstollar och […]

Läs mer ›

I rapporten Med låg kvalitet som affärsidé har utredaren Sten Svensson granskat de två största privata aktörerna inom praktiska gymnasieprogram, vilka idag bedriver en i långa stycken oseriös gymnasie- och lärlingsutbildning. För svensk offentligfinansierad skola är detta en stor skandal. Särskilt eftersom gymnasiets yrkes- och lärlingsprogram i stor utsträckning vänder sig till dem med minst […]

Läs mer ›

Många har varnat länge för att den svenska arbetsmarknaden glider isär. I den här rapporten har Mats Wingborg sammanställt de olika anställningsformerna vi har i Sverige. Han beskriver en spretig verklighet som facken försöker förhålla sig till. Rapporten ger oss en snabbguide till en all mer splittrad arbetsmarknad där villkoren för anställningar varierar dramatiskt. Denna […]

Läs mer ›


Katalys på Sociala medier