Katalys är ett oberoende fackligt idéinstitut som bedriver utredningsverksamhet och opinionsbildning.

Katalys – Institut för facklig idéutveckling

Katalys är ett oberoende fackligt idéinstitut som bedriver utredningsverksamhet och opinionsbildning. Våra verksamhetsområden är välfärd, samhällsekonomi, arbetsmarknad och fördelningsfrågor. Vår uppgift är att generera kunskap och perspektiv som kommer såväl den politiska debatten som fackföreningsrörelsen och dess företrädare på lokal, regional och central nivå till gagn. Men vår uppgift är även att driva den politiska debatten framåt i dessa frågor, med egna analyser och förslag grundade i fackliga perspektiv. Vi står på två ben – idéutveckling och politisk påverkan. Värderingsmässigt står vi på LO-medlemmarnas sida.

Katalys tror inte att ökade samhällsklyftor är en naturlig eller opåverkbar följd av en globaliserad värld. Vi ställer inte upp på resonemang om att bara för att det går att skapa en marknad av något som vi äger gemensamt, så ska den marknaden skapas. Vi ser att det finns konstruktiva vägar framåt för den svenska arbetsmarknaden och att de principer som en gång formade arbetsmarknaden är relevanta även i framtiden. Vi vill bidra till att den generella välfärden och trygghetssystem säkras och utvecklas.

Katalys startades på initiativ av 6F – fackförbund i samverkan. 6F utgörs av LO-förbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko.


Vi på Katalys

Vid Katalys arbetar Daniel Suhonen, Niels Stöber, Jesper Weithz och Enna Gerin. Vi samarbetar även med andra organisationer och experter för specifika projekt.

Daniel Suhonen
daniel.suhonen@katalys.org

Daniel Suhonen har en bakgrund som chefredaktör för den socialdemokratiska idé- och debattidskriften Tiden. Han är samhällsdebattör och författare till flera böcker om svensk politik. Daniel Suhonen har tidigare arbetat som chefredaktör för Tvärdrag och föreläsningsansvarig på ABF Stockholm och varit ordförande för Stockholms stadsteater.

Niels Stöber
niels.stober@katalys.org

Niels Stöber har en masterexamen i Global Studies (M.A.) och en kandidatexamen i Scandinavian studies och statsvetenskap från Humboldt Universität Berlin. Han har tidigare jobbat som utredare på den tyska arbetarrörelsens stiftelse Friedrich Ebert Stiftung i Stockholm och har varit politiskt aktiv i olika progressiva rörelser både i Tyskland och Sverige.

Jesper Weithz
jesper.weithz@katalys.org

Jesper Weithz är redaktör på Katalys. Han har tidigare jobbat som författare, dramatiker, journalist och grafisk formgivare.

Enna Gerin (tjänstledig)
enna.gerin@katalys.org

Enna Gerin har en kandidatexamen i statsvetenskap vid Freie Universität Berlin studerar på masternivå vid Central European University i Budapest. Hon har ett förflutet som politiskt aktiv i det socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU, Attac samt Elevrörelsen och har tidigare arbetat för Sveriges Elevråds Centralorganisation.

 

Katalys är en ideell förening och har en styrelse som utgörs av representanter från förbunden inom 6F:

Matz Larsson, Byggnads, ordförande
Mikael Pettersson, Elektrikerna
Peter Aronsson, Fastighets
Jan Staaf, Målarna
Jonas Pettersson, Seko

 


Katalys på Sociala medier