Svängdörrarnas förlovade land - Lobbyismens betydelse för klassamhällets eliter
Det nya arbetslivet: management-by-stress
Nomaderna på den svenska arbetsmarknaden
Mediekapitalet - ägarskap, kontroll och ideologisk hegemoni i svenska nyhetsmedier
Arbetarklassens symboliska utplåning i medelklassens medier
Katalys – Institut för facklig idéutveckling

Katalys är ett oberoende fackligt idéinstitut som bedriver utredningsverksamhet och opinionsbildning. Våra verksamhetsområden är välfärd, samhällsekonomi, arbetsmarknad och fördelningsfrågor.

Läs mer ›

Kontakta oss

Daniel Suhonen
Chef
daniel.suhonen@katalys.org

Niels Stöber
Utredare
niels.stober@katalys.org

Jesper Weithz
Redaktör
jesper.weithz@katalys.org

Enna Gerin (tjänstledig)

Följ Katalys

Skaffa vårt nyhetsbrev med löpande information när vi kommer med nya rapporter, artiklar, eller böcker och när vi arrangerar seminarier.

Följ oss också på Facebook och Twitter.


Sverige är ett av de västliga länder där en snabb och obehindrad vandring mellan politik och näringsliv är lättast och mest utbredd. Det visar en ny rapport från tankesmedjan Katalys skriven av docent Ester Pollack och professor emeritus Sigurd Allern. Övergångarna mellan politik och lobbyistjobb är mycket omfattande: En undersökning identifierade 224 PR-konsulter inom lobbyrådgivning […]

Läs mer ›

I Katalys no. 46 diskuterar forskarna Ester Pollack och Sigurd Allern några av de demokratiproblem som är knutna till en samhällsutveckling där privat, kommersialiserad lobbying spelar en växande politisk roll och där politiskt tillitskapital kan utnyttjats kommersiellt.  Rapporten visar att Sverige är ett av de länder i den rika världen där en snabb och obehindrad […]

Läs mer ›

Skandalerna i upphandlingar och politiska kampanjer har varit många de senaste åren. Lobbyismen har spelat en central roll i denna utveckling där ekonomiska intressen påverkar politiska beslut till en allt högre grad. När Sverigedemokraterna vände i frågan om vinster i välfärden var detta en konsekvens av en medveten lobbystrategi i svenskt näringsliv. Forskarna Ester Pollack […]

Läs mer ›

Otryggheten i arbetslivet har vuxit kraftigt sedan 1990-talet. Tillfälliga anställningar har ökat med hela 60 procent och utgör idag en sjättedel av alla anställda. Det är framförallt för människor i arbetarklassen som otryggheten ökat. Det visar en ny rapport av tankesmedjan Katalys skriven av doktoranden Johan Alfonsson vid Göteborgs universitet. – Arbetslivet har blivit allt […]

Läs mer ›

I no. 45 ”Det nya arbetslivet: management-by-stress” belyser Mikael Nyberg hur tekniken har förändrat arbetslivet men på ett sätt som inte finns med i dagens berättelse om digitaliseringen av samhället och arbetsmarknaden: tvärtemot många idéer om ett förändrat samhälle handlar mycket om ett skärpt klassförtryck istället för ett helt nytt samhälle. Men den nygamla produktionsmodellen […]

Läs mer ›

I Katalys no. 44 ”Nomaderna på den svenska arbetsmarknaden” undersöker Johan Alfonsson hur otryggheten i det svenska arbetslivet har ökat under de senaste decennierna och vilka som drabbats och vad som ligger bakom denna utveckling. Rapporten visar att det huvudsakligen är arbetarklassen som har dessa anställningar och att otrygghetens således kan förstås som en intensifiering […]

Läs mer ›

I Katalys rapport no. 43 kartlägger och analyserar professorn Sigurd Allern den svenska nyhetsmediemarknaden och nyhetsmediernas marknadsorientering, medieägarnas makt och journalistikens relativa autonomi. Vilka konsekvenser får medieägarnas makt för journalistiken idag? Och vad kan arbetarrörelsen lära sig i en tid av marknadsliberal hegemoni? Läs även debattartikeln i Svenska Dagbladet där rapporten presenterades den

Läs mer ›

Egentligen har hela upplägget kring hur S-ledningen hanterat vinst i välfärden varit svårförståeligt. Först 2012-2013 ett närmast maniskt motstånd mot reglering – trots återkommande mätningar om kompakt stöd för att begränsa och stoppa vinsterna – även bland borgerliga väljare. Sedan kongressbeslutet 2013 om att vara emot vinsten som drivkraft. Beslutet var verkligen en kompromiss, försiktig, […]

Läs mer ›

I en färsk forskarrapport som getts ut av det fackliga idéinstitutet Katalys visar de två medieforskarna Fredrik Stiernstedt och Peter Jakobsson att arbetare bara finns med i 5 procent av SVT:s programutbud. Detta är ett problem då SVT skall spegla hela samhället och vara hela Sveriges television. Men det svar dessa forskare fått av SVT […]

Läs mer ›

Endast 5 procent av personerna som syns och hörs i SVT tillhör den arbetarklass som utgör halva vår befolkning. Det är inte hållbart för en aktör vars uppdrag är att vara ”inkluderande” och att ”avspegla” landets invånare, skriver två forskare vid Södertörns högskola. SVT skriver på sin hemsida att de strävar efter att vara ”Hela Sveriges […]

Läs mer ›

Katalys på Sociala medier