Seminarieserie "Klass i Sverige" 2018 - Nu sätter vi klass i centrum för debatten!
Strejkrätten under hot? – Katalys Argument 7/2017
Finansialiseringen av Sverige - På väg mot nästa kris?
Med integrationen som murbräcka - Högerns integrationspolitiska offensiv och hur arbetarrörelsen bör svara.
Pensionssveket - ett ohållbart pensionssystem.
Det ordnar sig inte!
Katalys – Institut för facklig idéutveckling

Katalys är ett oberoende fackligt idéinstitut som bedriver utredningsverksamhet och opinionsbildning. Våra verksamhetsområden är välfärd, samhällsekonomi, arbetsmarknad och fördelningsfrågor.

Läs mer ›

Kontakta oss

Daniel Suhonen
Chef
daniel.suhonen@katalys.org

Niels Stöber
Utredare
niels.stober@katalys.org

Jesper Weithz
Redaktör
jesper.weithz@katalys.org

Enna Gerin (tjänstledig)

Följ Katalys

Skaffa vårt nyhetsbrev med löpande information när vi kommer med nya rapporter, artiklar, eller böcker och när vi arrangerar seminarier.

Följ oss också på Facebook och Twitter.


Att sätta klass på agendan – det svenska klassamhället och den politiska diskursen 29 januari, kl 18-20, ABF Stockholm, Sandlersalen Under en ganska lång tid har begreppet klass marginaliserats i den politiska analysen. Med en alltmer diversifierad arbetsmarknad, en högutbildad befolkning och en relativ nedgång för industrins betydelse i samhällsekonomin har många, även inom arbetarrörelsen, […]

Läs mer ›

Nu släpper vi programmet till klassprojektets stora föreläsningsserie 2018. Ett späckat program med extraordinära talare och rapportförfattare. Varje seminarium belyser det svenska klassamhället ur ett annat perspektiv. Dessutom kommer flera rapporter publiceras under föreläsningsserien för att sätta klassanalys och klass i fokus. Föreläsningsserien arrangeras i samarbete med ABF Stockholm. Programmet hittar du här: Program Klass i […]

Läs mer ›

Nu släpper vi programmet till klassprojektets stora föreläsningsserie 2018. Ett späckat program med extraordinära talare och rapportförfattare. Varje seminarium belyser det svenska klassamhället ur ett annat perspektiv. Dessutom kommer flera rapporter publiceras under föreläsningsserien för att sätta klassanalys och klass i fokus. Föreläsningsserien arrangeras i samarbete med ABF Stockholm. Programmet hittar du här: Program Klass i […]

Läs mer ›

I Hammarby Sjöstad läggs nu grundskolan ned av koncernen Academedia. Om skolan hade varit kommunal hade den inte blivit nedlagd. Fallet är ett tydligt exempel på att det inte fungerar att låta marknadskrafterna ta över skolan, skriver debattörerna Sten Svensson och Daniel Suhonen. Varje kommun ska se till att alla barn har en skola av […]

Läs mer ›

Konkurrensen om eleverna, det fria skolvalet, den fria etableringsrätten, de fristående skolornas antagningssystem och skolpengssystemet – alla driver på skolsegregationen och bidrar till sjunkande kvalitet samt många andra problem. Regeringen bör därför bredda sitt arbete och se över hur man kan minska marknadskrafternas skadeverkningar, skriver bland andra Daniel Suhonen, Katalys. I början av december sa […]

Läs mer ›

Den rödgröna regeringen och borgarna har gjort upp om nya pensionsregler, vi ska jobba längre och nog kompenseras. Frågan är vad Socialdemokraterna hämtade hem i uppgörelsen. DU ska jobba längre, även om du är slut i kroppen, och antalet PPM-fonder ska minska. De fattigaste pensionärerna ska kompenseras på något sätt, men hur är oklart och återstår att […]

Läs mer ›

Samtliga borgerliga partier har föreslagit inskränkningar i möjligheten för fackförbund att vidta sympatiåtgärder. Syftet är att pressa ner löner och ge mer makt till arbetsgivaren. Det ger en sämre svensk modell och ökar risken för konflikt, skriver Victor Bernhardtz och Mats Wingborg. Under lång tid visade politiska partier en stor respekt för den svenska arbetsmarknadens […]

Läs mer ›

Arbetsgivarsidan och de borgerliga partierna har under de senaste åren skruvat upp det politiska hotet mot strejkrätten i Sverige. Det som tidigare var en perifer fråga har flyttats upp på den politiska dagordningen. Samtidigt har strejkrätten utsatts för kraftiga attacker internationellt, bland annat inom ILO. Regeringen har dessutom tillsatt utredningen ”Översyn av rätten att vidta […]

Läs mer ›

I en ny rapport från idéinstitutet Katalys pekar ekonomerna Markus Kallifatides och Claes Belfrage på hur svenskt ekonomi och samhällsliv blivit allt mer finansialiserat. Rapporten lanserades på DN Debatt den 25 november och kommer nu presenteras och diskuteras på ett seminarium idag, den 5 december, med rapportförfattarna och professorn i internationell ekonomi Harry Flam. Det […]

Läs mer ›

Stefan Löfven vill stå i mitten. Stefan Löfven vill bryta blockpolitiken. Men problemet är att det brottet riskerar att bli den sista spiken i kistan för socialdemokratins snart 135 år långa kärleksaffär med den svenska arbetarklassen.  Ett spöke går genom socialdemokratin. Mittenpolitikens spöke. ”Vi står i mitten av svensk politik”, säger Stefan Löfven i en […]

Läs mer ›

Katalys på Sociala medier