I väntan på klasspolitik - en klassmedveten befolkning utan representation
Klassamhällets tystade röster och perifera platser
En fråga om klass i framtidsstaden Malmö
Nu kan du se Katalys och alla "Klass i Sverige"-seminarier i efterhand!
Vilka är "vi" i jämställdhetspolitiken? - klass, kön och etnicitet i RUT-tjänsternas Sverige
Katalys – Institut för facklig idéutveckling

Katalys är ett oberoende fackligt idéinstitut som bedriver utredningsverksamhet och opinionsbildning. Våra verksamhetsområden är välfärd, samhällsekonomi, arbetsmarknad och fördelningsfrågor.

Läs mer ›

Kontakta oss

Daniel Suhonen
Chef
daniel.suhonen@katalys.org

Niels Stöber
Utredare
niels.stober@katalys.org

Jesper Weithz
Redaktör
jesper.weithz@katalys.org

Enna Gerin (tjänstledig)

Följ Katalys

Skaffa vårt nyhetsbrev med löpande information när vi kommer med nya rapporter, artiklar, eller böcker och när vi arrangerar seminarier.

Följ oss också på Facebook och Twitter.


Svenska folket tänker utifrån klass men politiken utgår inte från klass. Arbetare är vänster, borgarklassen är höger och medelklassen befinner sig i mitten i frågor om omfördelning och välfärdspolitik. Avsaknaden av en tydlig konfliktlinje mellan vänster och höger gör dock att detta inte speglas i röstningsbeteende. Det slår en ny rapport skriven av statsvetaren Hampus […]

Läs mer ›

I Katalys rapport no. 50 ”I väntan på klasspolitik” slår rapportförfattaren Hampus Andersson fast att slutsatsen att relationen mellan klass och ideologi har försvagats är förhastad. Rapporten visar att det nya politiska landskapet inte beror på att arbetare slutat vara vänster i traditionell mening. Klass och ideologi hänger fortfarande tydligt ihop. Att klass och politik […]

Läs mer ›

Den norske succéredaktören Bjørgulv Braanen besöker Stockholm i veckan. Det fackliga idéinstitutet Katalys har bjudit in Klassekampens chefredaktör för att berätta om Skandinaviens mest framgångsrika vänsterdagstidning. Med en kontrollerad daglig upplaga på 25 000 exemplar som stadigt växer är Klassekampen en tidning som går mot strömmen. Vid ett seminarium kommer Braanen berätta om de publicistiska idéerna […]

Läs mer ›

Arbetarklassens ungdomar skambeläggs i de mindre orterna när de inte vill flytta till storstäderna. Det visar forskarna Lotta Svensson och Mikael Vallström, Hälsinglands utbildningsförbund, i en ny rapport för tankesmedjan Katalys i vilken forskarna har genomfört ett 50-tal intervjuer i Söderhamn och Gävleborg. – Många av arbetarklassens ungdomar på landsbygden känner att deras livsval inte […]

Läs mer ›

I Katalys rapport no. 48 ”Klassamhällets tystade röster och perifera platser” belyser forskarna Lotta Svensson och Mikael Vallström det nutida svenska klassamhället utifrån de platser som har blivit marginaliserade i och med globaliseringen och de som bor på dessa platser. En central fråga är varför det har varit så tyst i offentligheten om vad som […]

Läs mer ›

I Katalys no. 49 ”En fråga om klass i framtidsstaden Malmö” kartlägger Mikael Stigendal, professor i sociologi vid Malmö universitet, klassamhället och arbetarklassen i Malmö. Mikael Stigendal lyfter dessutom blicken från den närsynta debatten om Malmö som problemstad mot ett potentialorienterat samhällsperspektiv. I ett sådant perspektiv, menar Stigendal, fyller begreppet klass en central funktion.  Närmare […]

Läs mer ›

Närmare 45 procent av alla förvärvsarbetande malmöbor tillhör arbetarklassen. Det slår en ny rapport för tankesmedjan Katalys fast, skriven av Mikael Stigendal, professor i sociologi vid Malmö universitet. Rapporten visar att Malmös utveckling från industristad till ”kunskapsstad” har bidragit till att arbetarklassen idag är mer utspridd på flera sektorer och innehar en nästan jämn könsfördelning. […]

Läs mer ›

Moderata välfärdsentreprenörer är ofta lika mycket entreprenörer som Putins oligarkvänner i Ryssland är företagare. De har helt lämnat kapitalismens grundprincip: att investera. De plockar bara ut. Att vinsten i regeringens förslag blir obefintlig beror på att friskolor är kapitalism utan investeringar. Peje Emilsson, moderatpolitikern som idag äger Kunskapsskolan, var tidigt medveten om skolaktiebolagens sätt att fungera. […]

Läs mer ›

Minskade klyftor och jämlikhet är den enda vägen bort från nationalismen. Det sägs att den nya politiska konfliktlinjen går mellan dem som förespråkar och vinner på globalisering och öppna gränser och sådana som vill se en tydligare nationell markering i politiken och samhället. Politisk identitet grundas här på inställningen till en geografisk hemhörighet. I en […]

Läs mer ›

På Katalys YouTube-kanal kan du se många av Katalys och alla av ”Klass i Sverige”-seminarier i efterhand. Bara ett klick bort! Klick  

Läs mer ›

Katalys på Sociala medier