Industrins lönenormering kan och bör reformeras - ny rapport av Lars Calmfors
Föreningen Röstånga tillsammans och Göran Therborn prisas för deras arbete för ett jämlikt samhälle
Ann-Marie Lindgren visar i ny rapport att låga löner inte funkar.
Ny bok: En genomborrande analys av dagens svenska klassamhälle.
Kapitalet, överheten och alla vi andra: en heldag om klass, politik och valet. Den 25 augusti på ABF Stockholm.
Katalys – Institut för facklig idéutveckling

Katalys är ett oberoende fackligt idéinstitut som bedriver utredningsverksamhet och opinionsbildning. Våra verksamhetsområden är välfärd, samhällsekonomi, arbetsmarknad och fördelningsfrågor.

Läs mer ›

Kontakta oss

Daniel Suhonen, chef
daniel.suhonen@katalys.org

Enna Gerin, utredare
enna.gerin@katalys.org

Niels Stöber, utredare
niels.stober@katalys.org

Jesper Weithz, redaktör
jesper.weithz@katalys.org

Följ Katalys

Skaffa vårt nyhetsbrev med löpande information när vi kommer med nya rapporter, artiklar, eller böcker och när vi arrangerar seminarier.

Följ oss också på Facebook och Twitter.


Socialdemokratin borde ägna mycket mer tid åt att kritisera högerpolitiken än blockpolitiken. Blockpolitik betyder klasspolitik och klasspolitik från vänster är det enda som på sikt kan stoppa SD och vitalisera S. Medan talmannen bjuder på finska pinnar och kaffe i termos snackas på ett fördummande sätt om blockpolitiken. Ledande socialdemokrater säger gång på gång att den […]

Läs mer ›

I ”Industrins lönenormering kan och bör reformeras” undersöker ekonomiprofessor Lars Calmfors möjligheterna att reformera den svenska lönebildningsmodellen. Han drar slutsatsen att hemmamarknaderna måste få ett större inflytande över lönemärkets nivå. Calmfors menar i rapporten att arbetskraftsbristen inom hemmamarknadssektorn och offentliga sektorn motiverar en reformering av dagens lönebildningsmodell där industrin ensamt sätter lönemärket för hela arbetsmarknaden. […]

Läs mer ›

Sedan avtalsrörelsen 1998 har de centralt avtalade lönekostnadsökningarna i den svenska ekonomin styrts av industrins normering. Den innebär att de första löneavtalen i en avtalsrörelse sluts i industrin och att dessa sedan följs av övriga parter: industrin sätter det så kallade märket. Men parallellt med uppslutningen runt lönenormeringen har det emellertid också funnits en kritik […]

Läs mer ›

Jämlikhetspriset 2018!


oktober, 2018

Demokratisk organisering i Röstånga och sociologinestorn Göran Therborn prisas med Jämlikhetspriset 2018 Jämlikhetspriset på 100 000 kronor 2018 tilldelas den ideella föreningen Röstånga Tillsammans med följande motivering: Föreningen Röstånga Tillsammans har genom ett brett och praktiskt samhällsarbete med frågor som bostäder, arbetsplatser, turism och utbildning visat på styrkan i en demokratisk organisering för att stärka gemenskap […]

Läs mer ›

Valresultatet beskrivs nästan som en seger för S. Men efter denna mandatperiod är det tjugo år sedan det rödgröna blocket fick majoritet i ett riksdagsval. Sanningen är att det ser fruktansvärt ut för socialdemokratin. Endast de som redan har allt unnar sig progressivitet och socialdemokrati.  På söndag har tre veckor passerat sedan socialdemokratins sämsta valresultat […]

Läs mer ›

Förrnyelsen vore att avsluta nedskärningspolitiken. Hur ska socialdemokratin se till att segra ordentligt 2022? Den frågan borde vara central för arbetarrörelsen just nu. Socialdemokratin förlorade inte valet den 9 september. Men man vann inte heller. I de tre senaste valen har S fått runt 30 procent. I de fyra senaste valen fick de borgerliga eller […]

Läs mer ›

Vi överlevde valrörelsen den här gången också. Men efter att ha sett och hört det mesta inser jag att det är något genomgripande fel i hur de olika mediehusen lägger upp alla dessa valdebatter, dueller och utfrågningar. Kanske är det just det, att det är mediehusen som lägger upp alltihop. Alla ska ha sin egen […]

Läs mer ›

Vi i debatten har pratat mycket om troll och mindre om människor. Har vi någon en enda gång beskrivit SD som den kämpande folkrörelse de är? undrar Daniel Suhonen i sin replik till Kristina Lindquist och Malin Ullgren.  Den viktigaste insikten jag fått de senaste åren är att vänstern aldrig kommer att komma ur sin […]

Läs mer ›

DEBATT. Oavsett om man får regera vidare eller inte måste socialdemokratin inse allvaret i den kris man befinner sig i. Men kritiken ska inte riktas mot Stefan Löfvens ledarskap utan mot finansdepartementet, som aktivt hindrade regeringen att föra en nydanande politik, anser Daniel Suhonen. De sista rösterna är inte räknade när detta skrivs och inte […]

Läs mer ›

Skolorna har nu konkurrerat om eleverna i drygt 25 år,  men än har inget kvalitetslyft kunnat skönjas. Enligt internationella studier har utvecklingen till och med gått åt fel håll.  Enligt de allmänna marknadsteorierna ska en stimulerande konkurrens mellan skolor leda till att de bästa vinner de flesta eleverna och det ska i sin tur driva fram […]

Läs mer ›

Katalys på Sociala medier