Läs årets viktigaste vänsterbok!
När kapitalet vann valet - Katalys valanalys 2018.
Återutgivning av klassisk klassanalys från 1995.
Återutgivning av klassisk klassanalys från 1981.
Ny bok: En genomborrande analys av dagens svenska klassamhälle.
Katalys – Institut för facklig idéutveckling

Katalys är ett oberoende fackligt idéinstitut som bedriver utredningsverksamhet och opinionsbildning. Våra verksamhetsområden är välfärd, samhällsekonomi, arbetsmarknad och fördelningsfrågor.

Läs mer ›

Kontakta oss

Daniel Suhonen, chef
daniel.suhonen@katalys.org

Enna Gerin, utredare
enna.gerin@katalys.org

Jesper Weithz, redaktör
jesper.weithz@katalys.org

Följ Katalys

Skaffa vårt nyhetsbrev med löpande information när vi kommer med nya rapporter, artiklar, eller böcker och när vi arrangerar seminarier.

Följ oss också på Facebook och Twitter.


Hur kan Socialdemokratin ändra kurs för att rädda demokratin? Idag finns en oro för demokratins hållbarhet. Demokratin är stark när människor känner att de är medborgare: att de kan påverka samhällsbesluten, att de politiska aktörerna och den offentliga förvaltningen kan hantera samhällsproblemen och att de som medborgare kan utkräva ansvar. Den historiska läxan är entydig: […]

Läs mer ›

Chantal Mouffes uppmärksammade bok For a Left Populism (2018) finns nu på svenska! Katalys ger tillsammans med TankeKraft förlag ut Chantal Mouffes bok Till vänsterpopulismens försvar på svenska. Vi befinner oss mitt uppe i ett ”populistiskt ögonblick”. Den nyliberala ordning som varit gällande under de senaste decennierna har hamnat i kris, men det är alltjämt oklart […]

Läs mer ›

Vi stod vid sittgruppen vid Eko-redaktionen på Sveriges radio den 12 september i fjol, EU-minister Ann Linde och jag. Hon skulle snacka om Ungern, själv skulle jag och PM Nilssontala om läget efter valet. Ann Linde, en av mina favoriter, påläst och med glimten i ögat, hade fått Göran Therborns bok av mig och stämningen var lättsam. Då […]

Läs mer ›

Studiecirkel: Katalys valanalys – vad händer nu? Vad hände i senaste riksdagsvalet? Efter decennier av nyliberal ekonomisk politik, nedskärningar i välfärden och trygghetssystemen, en allt osäkrare arbetsmarknad och ett hårdare klassamhälle måste valet 2018 bli en ögonöppnare för arbetarrörelsen. Katalys 72-sidiga eftervalsanalys ”När kapitalet vann valet” belyser vänsterns allt större problem att samla väljare bakom […]

Läs mer ›

Studiecirkel: Klass i Sverige – hur ser klassamhället ut? I denna cirkel studeras det svenska klassamhället. Hur ser det svenska kapitalistiska klassamhället ut idag jämfört med under efterkrigstiden (1945-1985) när arbetarrörelsen var som starkast? Hur stora ekonomiska resurser har kapitalägarklassen jämfört med andra? Vad äger de, vad är deras inkomst, hur får de sina pengar? […]

Läs mer ›

Att överenskommelsens 73-punkter kan säljas in som ett storartat antifascistiskt försvar av den liberala demokratin är ett tydligt exempel på hur antirasismen och klasspolitiken har frikopplats från varandra i Sverige. Regeringens försök att ursäkta sin ojämlikhetspolitik börjar redan bli tröttsam. Jag förstår att många känner sig lättade över att ultranationalisterna och nyssnazisterna i SD:s ledning […]

Läs mer ›

Katalys och projektet Klass i Sverige återutger tillsammans med Arkiv förlag Göran Therborns klassiska arbete från 1981 Klasstrukturen i Sverige 1930–1980. Arbete, kapital, stat och patriarkat. Ladda ner boken gratis som PDF här. Köp boken tryckt via Arkiv förlag här. Göran Therborn är professor emeritus i sociologi vid universitetet i Cambridge och författare till en lång […]

Läs mer ›

Katalys och projektet Klass i Sverige återutger tillsammans med Arkiv förlag Göran Ahrne, Hedvig Ekerwald och Håkon Leiulfsruds lättillgängliga och inflytelserika klassanalys Klassamhällets förändring. Boken var en självständig del av Erik Olin Wrights ambitiösa och internationellt anlagda klassprojekt. Ladda ner boken gratis som PDF här. Köp boken tryckt via Arkiv förlag här. Boken gavs ursprungligen ut 1985. Den kom […]

Läs mer ›

Jag är hemma förkyld, jobbar framför datorn, men snoret rinner så ymnigt att det för ett tag nästan överskuggar regeringsbildningen som håller på att avslutas. Stundtals är jag är febrig, ligger på soffan och läser manus på datorn. Går ut i köket för att göra te. Sätter på radion och hamnar mitt i ett inslag […]

Läs mer ›

Vi som satts att leva i besvikelsens epok – ja, vad gör vi nu? Vad ska vi tala på för språk?” Flera gånger de senaste dagarna, sen den där gråa fredagen när Centern kom ut ur förhandlingsmörkret och presenterade sitt traktat med socialdemokratin, har de där textraderna med Hasse och Tages sång ”Var blev ni […]

Läs mer ›

Katalys på Sociala medier