Pensionssveket - ett ohållbart pensionssystem.
Det ordnar sig inte!
Jämlikhetsundersökningen 2017:
Det finns ett väldigt stort väljarstöd för minskade ekonomiska klyftor.
Säg Martin, hur har du det med politiken?
Vägen framåt för tyska SPD stavas politisk konflikt om ojämlikhet och social rättvisa.
En högre löneandel leder till större efterfrågan och högre sysselsättning.
En oansvarig maffia?
Om den antifackliga retoriken i avtalsrörelserna
Katalys – Institut för facklig idéutveckling

Katalys är ett oberoende fackligt idéinstitut som bedriver utredningsverksamhet och opinionsbildning. Våra verksamhetsområden är välfärd, samhällsekonomi, arbetsmarknad och fördelningsfrågor.

Läs mer ›

Kontakta oss

Daniel Suhonen
Chef
daniel.suhonen@katalys.org

Enna Gerin
Utredare
enna.gerin@katalys.org
073-092 51 80

Victor Bernhardtz
Utredare
victor.bernhardtz@katalys.org
070-143 07 77

Följ Katalys

Skaffa vårt nyhetsbrev med löpande information när vi kommer med nya rapporter, artiklar, eller böcker och när vi arrangerar seminarier.

Följ oss också på Facebook och Twitter.


Katalys är ett oberoende fackligt idéinstitut som bedriver utredningsverksamhet och opinionsbildning. Katalys söker en projektledare för en politisk konferens som äger rum i mars 2018. I dag står de progressiva i Sverige, Norden och Europa inför stora utmaningar. Den ekonomiska ojämlikheten fortsätter att öka trots de senaste årens uppmärksamhet kring frågan. Föraktet för demokratin och politiken […]

Läs mer ›

Sverigedemokraterna är ett renodlat högerparti, vad än Åkesson säger i dag från Almedalens scen. Länge hävdade ledningen att partiet varken var höger eller vänster, men vid Landsdagarna 2015 sade Åkesson plötsligt att partiets mål var att bilda regering tillsammans med M och KD. Rätt som det var hade SD satt ner foten och gjort tydligt […]

Läs mer ›

Katalys seminarium i Almedalen 2017. Det nya klassamhället och hur vi bryter det. Klassklyftorna har ökat stadigt sedan 1980-talet. Den ekonomiska ojämlikheten urholkar vår demokrati och leder bland annat till sämre hälsa och lägre utbildningsnivå för de som står längre ned på samhällstrappan. Vilka reformer behövs för en ökad jämlikhet? Klassamhället i Sverige har förändrats […]

Läs mer ›

Dagens pensionssystem missgynnar arbetare och gynnar högutbildade. För många räcker inte ett helt arbetsliv för en anständig pension. Nu är det dags för Socialdemokraterna att reformera det orättfärdiga systemet, skriver Daniel Suhonen och Elisabeth Lindberg, idéinstitutet Katalys. Vid mitten av 1950-talet hade Tage Erlanders socialdemokrater problem. Reformtakten hade avtagit och man satt i en koalition […]

Läs mer ›

Katalys seminarium i Almedalen 2017. Pensionssveket – ett ohållbart pensionssystem. Det behövs ett pensionssystem som erkänner att klyftorna i samhället har ökat! Trots att pensionsöverenskommelsen inte är mer drygt 20 år gammal tyder mycket på att den spelat ut sin roll. Vi har i en rapport granskat bristerna i pensionsöverenskommelsen. Om det är det något […]

Läs mer ›

Idag presenterar fackliga idéinstitutet Katalys en pensionsrapport som pekar på de grundläggande problemen i dagens pensionssystem. Katalys pensionsutredare, ekonomen Elisabeth Lindberg lyfter fram tre grundproblem: – Problemet är att dagens pensionssystem ger oacceptabelt låga pensioner, att det omfördelar från låginkomsttagare till höginkomsttagare och det saknar helt demokratisk legitimitet, säger Elisabeth Lindberg. – Enligt beräkningar får […]

Läs mer ›

I rapporten Pensionssveket, författad av utredaren Elisabeth Lindberg, belyser Katalys de största problemen med dagens pensionssystem och visar tvärtemot vad Pensionsmyndigheten hävdat i sina reklamkampanjer: det ordnar sig inte! I alla fall inte med dagens pensionssystem. Det nya pensionssystemet svarar inte upp mot vad dess skapare lovade i mitten av 1990-talet – att systemet skulle leverera bra pensioner […]

Läs mer ›

Katalys seminarium i Almedalen 2017. Vilken är välfärdens roll i integrationen? Jämlikhet är lösningen och inte problemet för att möta den integrationsutmaning som Sverige står inför. Det generella välfärdssystemet och den svenska modellen är några av våra viktigaste verktygen för att lyckas med integrationen av nyanlända och för att skapa social sammanhållning i samhället. De […]

Läs mer ›

Vänner, Almedalsveckan i juli börjar närma sig med stormsteg. Katalys kommer självklart finnas på plats och arrangerar i år tre seminarier – tillsammans med 6F – på tema klassamhället, pensionerna och integrationen. Katalys medarbetare finns också på plats redo att debattera, diskutera och driva på i viktiga samhällsfrågor. Våra arbetsområden rör ekonomisk politik och fördelning, […]

Läs mer ›

Seminarium: Erik Olin Wright: Kan man fortfarande vara anti-kapitalist? Onsdag 24 maj 2017 15.00, ABF-huset Stockholm Vad finns det för skäl att vara ”anti-kapitalist” och vad innebär det egentligen? Är det fortfarande möjligt att vara anti-kapitalist i en tid när allt går att köpa för pengar? Hur skulle en praktisk anti-kapitalism se ut idag? Var […]

Läs mer ›

Katalys på Sociala medier