Sverige är ett av de västliga länder där en snabb och obehindrad vandring mellan politik och näringsliv är lättast och mest utbredd. Det visar en ny rapport från tankesmedjan Katalys skriven av docent Ester Pollack och professor emeritus Sigurd Allern. Övergångarna mellan politik och lobbyistjobb är mycket omfattande: En undersökning identifierade 224 PR-konsulter inom lobbyrådgivning […]

Läs mer ›

Otryggheten i arbetslivet har vuxit kraftigt sedan 1990-talet. Tillfälliga anställningar har ökat med hela 60 procent och utgör idag en sjättedel av alla anställda. Det är framförallt för människor i arbetarklassen som otryggheten ökat. Det visar en ny rapport av tankesmedjan Katalys skriven av doktoranden Johan Alfonsson vid Göteborgs universitet. – Arbetslivet har blivit allt […]

Läs mer ›

I en färsk forskarrapport som getts ut av det fackliga idéinstitutet Katalys visar de två medieforskarna Fredrik Stiernstedt och Peter Jakobsson att arbetare bara finns med i 5 procent av SVT:s programutbud. Detta är ett problem då SVT skall spegla hela samhället och vara hela Sveriges television. Men det svar dessa forskare fått av SVT […]

Läs mer ›

En ny rapport skriven av kommunikationsforskarna Fredrik Stiernstedt och Peter Jakobsson visar att arbetarklassen både osynliggörs och stigmatiseras i svensk television. Även i public service är arbetarklassen underrepresenterad i serier, nyhetssändningar och reportage. Personer ur medelklassen är däremot kraftigt överrepresenterade både som programledare och medverkande på andra sätt. Därmed misslyckas SVT med sitt uppdrag att […]

Läs mer ›

I Katalys nya rapport visar litteraturvetaren Magnus Nilsson att den moderna arbetarlitteraturen har upplevt ett uppsving de senaste åren och har blivit en central del för arbetarrörelsen för att förstå och kritisera dagens klassamhälle. – Arbetarlitteraturen framstår i dag som den arena där förutsättningarna är bäst för att kritisera klassamhället och skapa klassmedvetande, säger Magnus […]

Läs mer ›

Statistiska centralbyrån visar idag att inkomstskillnaderna, enligt den så kallade gini-koefficienten, aldrig varit större, åtminstone inte sedan 1991 då SCB började mäta. – Klyftorna växer och det räcker inte med att regeringen nickande noterar detta. Det behövs fler åtgärder för att lyfta de med lägst inkomster men man måste även öka kapitalskatterna – på arv, […]

Läs mer ›

I den första rapporten i utredningen ”Klass i Sverige” som presenteras idag måndag visar professor Göran Therborn och hans medarbetare att klass fortfarande spelar en viktig roll för väljarna. Utredningen är den första av ett 20-tal som släpps under våren av tankesmedjan Katalys i den största utredningen av det svenska klassamhället som någonsin gjorts. Ett […]

Läs mer ›

I en ny rapport från idéinstitutet Katalys pekar ekonomerna Markus Kallifatides och Claes Belfrage på hur svenskt ekonomi och samhällsliv blivit allt mer finansialiserat. Rapporten lanserades på DN Debatt den 25 november och kommer nu presenteras och diskuteras på ett seminarium idag, den 5 december, med rapportförfattarna och professorn i internationell ekonomi Harry Flam. Det […]

Läs mer ›

I en ny rapport från idéinstitutet Katalys pekar ekonomerna Markus Kallifatides och Claes Belfrage på hur svenskt ekonomi och samhällsliv blivit allt mer finansialiserat. Fokus ligger på kortsiktiga vinster och utdelningar för en liten elit istället för investeringar och välfärd som gynnar folkflertalet, menar ekonomerna i en debattartikel som publiceras i Dagens Nyheter. – Vi […]

Läs mer ›

Idag, 13 oktober hålls släppseminarium för Katalys nya rapport som granskar de senaste årens debatt om svensk integrationspolitik. Debatten har präglats av flera överdrifter och missvisande fakta. Lösningen är att bygga vidare på den svenska modellen, visar utredare. – De senaste åren har högern riktat en onyanserad kritik mot den svenska integrationspolitiken, säger Enna Gerin, […]

Läs mer ›


Katalys på Sociala medier