No. 41 Arbetarlitteraturen och klassamhället

I Katalys no. 41 och klassrapporten no. 2 ”Arbetarlitteraturen och klassamhället” analyserar litteraturvetaren Magnus Nilsson grunddragen i den bild som resa av det samtida svenska klassamhället i arbetsskildrande arbetarlitteratur. 

En slutsats är att arbetarförfattarna är bra på att följa med i klassamhällets förvandlingar – exempelvis att industriarbetarklassen blir mindre och mindre medan allt fler arbetar inom service, vård och omsorg – och att deras verk därför kan hjälpa oss att uppdatera vår syn på arbetarklassen och att skapa ett modernt klassmedvetande.

 


Katalys på sociala medier