No. 51 Medelklassens förändrade maktposition – deklasseringen av lärare, poliser och sjuksköterskor samt nya klasskonflikter inom medelklassen

I Katalys no. 51 ”Medelklassens förändrade maktposition” analyserar Lovisa Broström deklasseringen av traditionella medelklassyrken så som poliser, sjuksköterskor och lärare i tider av New Public Management.

Många inom medelklassyrken upplever förlorad kontroll och inflytande över de egna arbetsuppgifterna. Därmed liknar dessa yrken allt mer traditionella arbetarklassyrken.

Kommer medelklassen söka solidaritet uppåt eller nedåt?


Katalys på sociala medier