I skuggan av det mer omdebatterade TTIP-­avtalet med USA har EU förhandlat klart ett omfattande avtal med Kanada som nu ska upp för beslut. I den här rapporten visar Rikard Allvin att avtalet kan medföra en mängd risker och leda till att Sverige stäms om vi exempelvis förbjuder vinster i välfärden. Den här rapporten fokuserar […]

Läs mer ›

I rapporten Spagat över väljarkåren har utredaren Kalle Sundin mätt den postmateriella värderingsutvecklingen i den svenska väljarkåren över de senaste 20 åren och analyserat hur denna påverkar socialdemokratins förutsättningar att förnya sig och växa igen. Under hösten 2016 har den kulturella GAL/TAN-värderingsstriden fått sitt breda mediala genombrott i Sverige. Den fördelningspolitiska konfliktdimensionen kring ekonomisk politik […]

Läs mer ›

I rapporten Med låg kvalitet som affärsidé har utredaren Sten Svensson granskat de två största privata aktörerna inom praktiska gymnasieprogram, vilka idag bedriver en i långa stycken oseriös gymnasie- och lärlingsutbildning. För svensk offentligfinansierad skola är detta en stor skandal. Särskilt eftersom gymnasiets yrkes- och lärlingsprogram i stor utsträckning vänder sig till dem med minst […]

Läs mer ›

Många har varnat länge för att den svenska arbetsmarknaden glider isär. I den här rapporten har Mats Wingborg sammanställt de olika anställningsformerna vi har i Sverige. Han beskriver en spretig verklighet som facken försöker förhålla sig till. Rapporten ger oss en snabbguide till en all mer splittrad arbetsmarknad där villkoren för anställningar varierar dramatiskt. Denna […]

Läs mer ›

Så länge det har funnits klassamhällen har också idén om jämlikhet funnits. Ojämlikhet föder idén om sin motsats. I denna rapport undersöker idéhistorikern Per Sundgren hur partierna har förhållit sig till jämlikhetsbegreppet. Jämlikhet i betydelsen social och ekonomisk utjämning har kraftigt tonats ned i flera partiers program. Det har ersatts av ett jämlikhetsbegrepp som tar […]

Läs mer ›

Under det senaste årtiondet har inkomstklyftorna ökat mellan låg- och högutbildade i Sverige. Att höja utbildningsnivån i allmänhet och i synnerhet att ge fler elever från arbetarhem möjlighet till högre utbildning är därför ett verktyg för ökad jämlikhet i samhället. Att motverka den sociala snedrekryteringen till högre utbildning är också en nationell resursfråga, en fråga om […]

Läs mer ›

Det finns ingen självklar anledning till att heltidsarbete innebär åtta timmars arbete per dag och 40 timmar per vecka. Ingenting tyder på att denna arbetstid är den mest ekonomisk effektiva. Inte heller att den skulle vara optimal för befolkningens hälsa eller ekonomins tillväxt. I denna rapport presenterar vi ett förslag för hur vi kan sänka […]

Läs mer ›

Brister i kollektivavtalsmodellen har blivit tydliga i spåren av den stora kris som drabbade svensk ekonomi och därmed svensk arbetsmarknad i början av 1990-talet. Efter krisen ökade andelen arbetslösa markant, för att sedan parkera omkring den nivå vi har i dag. Det, tillsammans med en ökad ambition från arbetsgivarsidan om att öka andelen visstidsanställda och […]

Läs mer ›

Essä. Under ett ganska långt politiskt liv har jag lärt mig att ingenting är så lätt som att vänja sig vid privilegier. Har man haft dem ett halvår är de självklara och att mista dem känns djupt orättvist. Ojämlikheten urholkar själen och korrumperar hela samhället. De privilegier som vi kan tycka är små, var för […]

Läs mer ›

Välfärdens juvel är en skola för alla. En skola som håller hög kvalitet oavsett elevens sociala bakgrund. En skola som skapar framtidshopp. I stället växer klyftorna mellan elever, mellan kommuner – men framför allt mellan skolor. Det har alltid funnits en bostadssegregation i Sverige. Den har ökat på senare år och det har satt avtryck […]

Läs mer ›


Katalys på Sociala medier