Ljuders Nickelsilverfabrik i Hovmantorp ägs och styrs demokratiskt av de anställda sedan 1980. Detta är inget märkvärdigt säger de som arbetar på fabriken. Vi gör vårt jobb. Men de har fel, detta är något synnerligen märkvärdigt i dagens Sverige. Mitt i den mest konkurrensutsatta delen av vårt näringsliv går det för de anställda att äga […]

Läs mer ›

Skolverkets chef Anna Ekström, tillika ordförande i skolkommissionen, har engagerat sig i diskussionen om antagningen till grundskolan. Det har skapat en upprörd debatt, men som bygger på en felaktig premiss. Många tycks tro att det handlar om att ta bort det fria skolvalet, men något sådant fritt skolval har aldrig existerat. Redan i dag är […]

Läs mer ›

Den senaste veckans avslöjanden om hur Svenskt Näringsliv i nära samarbete med den moderatanstrukna pr-byrån Kreab har uppvaktat Sverigedemokraterna för att få dem att glida högerut i frågan om vinst i välfärden har fått många att dra öronen åt sig. Men Kreab-skandalen är inte unik, förutom att partiet det nu gäller har en viss särart […]

Läs mer ›

Skolverkets chef, Anna Ekström, som också är ordförande för regeringens skolkommission, vill se över det fria skolvalet och införa begränsningar för skolornas antagning av elever. Anledningen är de resultat som man kan se efter nedläggningen av Rosengårdsskolan i Malmö. Ekströms uttalanden har fått både Friskolornas Riksförbund och Svenskt Näringsliv att reagera. De vill bevara allt […]

Läs mer ›

I veckan kom Thomas Pikettys redan klassiska bok ”Kapitalet i tjugoförsta århundradet” (Karneval förlag) ut i svensk översättning. För några år sedan visade epidemiologerna Wilkinson och Pickett med ”Jämlikhetstanken” att jämlika samhällen presterar bättre på snart sagt alla områden – och att själva graden av jämlikhet i ett samhälle där de grundläggande behoven är täckta […]

Läs mer ›

För nästan 25 år sedan sjösattes ett världsunikt experiment med den svenska skolan. Då infördes det fria valet av skola, systemet med fristående skolor, modellen med skolpeng och att aktiebolag fick rät­ten att driva skolor. Den svenska skolan marknadsutsattes. Syftet var att utveckla pedagogiken och att effektivisera verksamheten för att få bättre resultat. Nu ett […]

Läs mer ›

I en färsk undersökning har det fackliga idéinstitutet Katalys närstuderat de hundra skolor med lägst lärartäthet i Sverige. Friskolorna är kraftigt överrepresenterade bland dessa lärarglesa skolor. Det låter kanske inte särskilt märkvärdigt, men vad som är märkligt är att dessa skolor med låg lärartäthet presterar så bra resultat. Hur kan detta vara möjligt? Det svar […]

Läs mer ›

Stefan Löfven har nu fått talmannens uppdrag att bilda ny regering. Vilken politisk väg han väljer kan bli avgörande för svenskt politiskt liv för lång tid framåt. Det har under supervalåret 2014 talats mycket om vänstervinden. Den var tydlig i EU-valet och nu bekräftar SVT:s vallokalsundersökning Valu den också i riksdagsvalet. I årets val har […]

Läs mer ›

På söndag kväll deltar Anders Borg i SVT:s valdebatt om den ekonomiska politiken. Förmodligen kommer han som vanligt att trycka på att hans och alliansregeringens politik varit inriktad på att gynna låg- och medelinkomsttagare. Fredrik Reinfeldt och Anders Borg beskrev i mars 2004 här på DN Debatt hur Moderaternas politik måste förändras: ”Vi har även […]

Läs mer ›

Enligt en av skollagens portalparagrafer ska svensk grundskola vara likvärdig. Samhället ska sträva efter att ge alla elever, oavsett bakgrund och kön, en utbildning av bra kvalitet. Alla skolor ska vara bra skolor. Men dagens skolpolitik verkar inte för en likvärdig skola. Det samlade systemet med skolpeng, fritt skolval och vinstdrivna aktiebolag driver fram stora […]

Läs mer ›


Katalys på Sociala medier