I Katalys rapport no. 48 ”Klassamhällets tystade röster och perifera platser” belyser forskarna Lotta Svensson och Mikael Vallström det nutida svenska klassamhället utifrån de platser som har blivit marginaliserade i och med globaliseringen och de som bor på dessa platser. En central fråga är varför det har varit så tyst i offentligheten om vad som […]

Läs mer ›

I Katalys no. 49 ”En fråga om klass i framtidsstaden Malmö” kartlägger Mikael Stigendal, professor i sociologi vid Malmö universitet, klassamhället och arbetarklassen i Malmö. Mikael Stigendal lyfter dessutom blicken från den närsynta debatten om Malmö som problemstad mot ett potentialorienterat samhällsperspektiv. I ett sådant perspektiv, menar Stigendal, fyller begreppet klass en central funktion.  Närmare […]

Läs mer ›

I Katalys no. 47 ”Vilka är ’vi’ i jämställdhetspolitiken?” analyserar Birgitta Jordansson och Linda Lane svensk jämställdhetspolitik ur ett klass- och etnicitetsperspektiv. Rapporten påvisar hur en förskjutning, med fäste i en nyliberal samhällskontext, leder till individualiserade lösningar på den grundläggande konflikt mellan lönearbete och ansvar för hemmet och familjen som är en av kärnpunkterna i de […]

Läs mer ›

I Katalys no. 46 diskuterar forskarna Ester Pollack och Sigurd Allern några av de demokratiproblem som är knutna till en samhällsutveckling där privat, kommersialiserad lobbying spelar en växande politisk roll och där politiskt tillitskapital kan utnyttjats kommersiellt.  Rapporten visar att Sverige är ett av de länder i den rika världen där en snabb och obehindrad […]

Läs mer ›

I no. 45 ”Det nya arbetslivet: management-by-stress” belyser Mikael Nyberg hur tekniken har förändrat arbetslivet men på ett sätt som inte finns med i dagens berättelse om digitaliseringen av samhället och arbetsmarknaden: tvärtemot många idéer om ett förändrat samhälle handlar mycket om ett skärpt klassförtryck istället för ett helt nytt samhälle. Men den nygamla produktionsmodellen […]

Läs mer ›

I Katalys no. 44 ”Nomaderna på den svenska arbetsmarknaden” undersöker Johan Alfonsson hur otryggheten i det svenska arbetslivet har ökat under de senaste decennierna och vilka som drabbats och vad som ligger bakom denna utveckling. Rapporten visar att det huvudsakligen är arbetarklassen som har dessa anställningar och att otrygghetens således kan förstås som en intensifiering […]

Läs mer ›

I Katalys rapport no. 43 kartlägger och analyserar professorn Sigurd Allern den svenska nyhetsmediemarknaden och nyhetsmediernas marknadsorientering, medieägarnas makt och journalistikens relativa autonomi. Vilka konsekvenser får medieägarnas makt för journalistiken idag? Och vad kan arbetarrörelsen lära sig i en tid av marknadsliberal hegemoni? Läs även debattartikeln i Svenska Dagbladet där rapporten presenterades den

Läs mer ›

Katalys no. 42 ”Arbetarklassens symboliska utplåning i medelklassens medier” skriven av kommunikationsforskarna Fredrik Stiernstedt och Peter Jakobsson  visar att arbetarklassen både osynliggörs och stigmatiseras i svensk television. Även i public service är arbetarklassen underrepresenterad i serier, nyhetssändningar och reportage. Personer ur medelklassen är däremot kraftigt överrepresenterade både som programledare och medverkande på andra sätt. Avsaknaden av […]

Läs mer ›

I Katalys no. 41 och klassrapporten no. 2 ”Arbetarlitteraturen och klassamhället” analyserar litteraturvetaren Magnus Nilsson grunddragen i den bild som resa av det samtida svenska klassamhället i arbetsskildrande arbetarlitteratur.  En slutsats är att arbetarförfattarna är bra på att följa med i klassamhällets förvandlingar – exempelvis att industriarbetarklassen blir mindre och mindre medan allt fler arbetar […]

Läs mer ›

Klass som begrepp har länge varit frånvarande i politikens centrum. Man kan fråga sig vad denna frånvaro får för konsekvenser för den politiska mobiliseringen för arbetarpartierna till vänster och för den yttersta högerns möjlighet att attrahera LO-medlemmar och vanliga löntagare?  Katalys rapport No. 40 och rapport No. 1 i vår nya klasserie ”Klass, identitet och […]

Läs mer ›


Katalys på Sociala medier