Årets viktigaste inrikespolitiska bok!
Om SD:s högersväng och borgerlighetens vägval.
Med låg kvalitet som affärsidé.
En granskning av de vinstdrivande aktörerna Yrkesgymnasiet och Praktiska.
Anställningsformer i Sverige.
Din snabbguide till en allt mer splittrad arbetsmarknad.
Partierna och jämlikheten.
Om jämlikhetsbegreppet i partiernas idéprogram genom historien.
Porten kallas trång.
Bryt den sociala snedrekryteringen till högskolan!

Katalys – Institut för facklig idéutveckling

Katalys är ett oberoende fackligt idéinstitut som bedriver utredningsverksamhet och opinionsbildning. Våra verksamhetsområden är välfärd, samhällsekonomi, arbetsmarknad och fördelningsfrågor. 

Läs mer ›

Kontakta oss

Daniel Suhonen
Chef
daniel.suhonen@katalys.org 
+46 (0) 73 519 01 06

Enna Gerin
Utredare
enna.gerin@katalys.org
+46 (0) 73 092 51 80

Victor Bernhardtz
Utredare (föräldraledig)

Följ Katalys

Skaffa vårt nyhetsbrev med löpande information när vi kommer med nya rapporter, artiklar, eller böcker och när vi arrangerar seminarier.


”Regeringen gräver sin egen grav." Debattartikel 20 september, Dagens Samhälle.


September, 2016

Det blir alltmer klart att man inte kan driva socialdemokratisk välfärdspolitik med moderat skattepolitik. Regeringen måste våga höja skatterna – annars riskeras hela välfärdsmodellen. Att som idag låta kommunerna ta smällen leder till en oerhörd skatteorättvisa. Risken finns att regeringen gräver sin egen grav.
Läs mer ›

"Skolans djupa kris stavas Jan Björklund (L)." Debattartikel 20 september, Göteborgs-Posten.


September, 2016

Vi måste alla försöka förstå och begripa vad Jan Björklund (L) har gjort med svensk skola. Bara ett brott med Björklunds okunniga och skadliga idéarv kan nu rädda skolan, skriver bland andra Sten Svensson, utredare Katalys och medlem av Nätverket för en likvärdig skola.
Läs mer ›

"Ekström, ge tillbaka arbetsglädjen i skolan." Debattartikel 15 september, Svenska Dagbladet.


September, 2016

I dag ser vi en missmodig och överansträngd lärarkår och en stor och växande lärarbrist. Anna Ekström, som ny minister måste du – tillsammans med de andra statsråden som ansvarar för skolan – ge tillbaka arbetsglädjen i skolan, skriver debattörerna Sten Svensson och Daniel Suhonen.
Läs mer ›

"SD sviker arbetare och svenska företag." Debattartikel 15 september, Dagens Samhälle.


September, 2016

Att Sverigedemokraterna nu vänt arbetarna, kollektivavtalen och de svenska företagen ryggen visar tydligt på partiets marknadsliberala högersväng. Genom att rösta emot regeringens lagförslag gällande offentlig upphandling stoppar man nu möjligheten för den offentliga sektorn att ställa krav på avtalsenliga löner. 
Läs mer ›

”Så lyckades de bryta skolans segregation.” Debattartikel 6 september, Aftonbladet.


September, 2016

Segregationen på skolområdet växer stadigt. Betydelsen av socioekonomisk bakgrund blir allt viktigare för skolframgång. Nyköpingsmodellen är ett steg på vägen mot ett återupprättande av en skola för alla, en skola där elever inte sorteras utifrån föräldrars bakgrund. 
Läs mer ›

”Nu börjar kampen om borgerligheten.” Debattartikel 6 september, Expressen.


September, 2016

Även om Socialdemokraternas framtoning också blivit hårdare och mer nationalistisk är den inte ens nära Moderaternas och KD:s nya positioner, skriver Kalle Sundin. I 12 år har motsättningar mellan det socialkonservativa och frihetliga inom borgerligheten skyfflats åt sidan till förmån för alliansens ekonomiska politik. I marknadsliberalismens namn har partierna kunnat hålla sams och visa upp en gemensam front mot socialdemokratin. Det börjar nu bli enormt kostsamt för svensk liberalism.
Läs mer ›

”Marknaden kan aldrig skapa likvärdig skola.” Slutreplik 5 september, Aftonbladet.


September, 2016

Men att politikerna, de som beslutar om skolpolitiken, också struntar i de elever som blir kvar, är desto mer anmärkningsvärt. Särskilt som det står i skollagen att skolan ska vara likvärdig. Har inte alla barn rätt till en bra skola? Marknad och skolaktiebolag kan aldrig skapa en likvärdig skola.
Läs mer ›

”Eleverna segregeras – oavsett procenten.” Debattartikel 1 september, Aftonbladet.


September, 2016

Det är inte frågan om vinstens storlek som är den viktiga när det gäller skolaktiebolagen utan det stora problemet är de effekter som skolaktiebolagen för med sig på hela skolsystemet. För att få ihop sina vinster måste aktiebolagen ha låg lärartäthet och det kräver i sin tur ett positivt segregerat elevurval. Utan det positiva elevurvalet är det omöjligt att få goda resultat med låg lärartäthet. Hela affärsidén bygger på segregation.
Läs mer ›

”Ge besked! Vill M styra landet med stöd av SD?” Debattartikel 31 augusti, SVT Opinion.


September, 2016

Den relevanta frågan till Anna Kinberg Batra är följaktligen om hon kan tänka sig styra Sverige efter 2018 även om det skulle kräva ett aktivt stöd av SD. Sveriges väljare har rätt att få svar på den frågan före valet, skriver Daniel Suhonen och Mats Wingborg.
Läs mer ›

”Regeringen måste göra det som krävs.” Slutreplik 29 augusti, Dagens Nyheter.


September, 2016

Möjligheten att nå regeringens mål om att stoppa oseriösa skolhuvudmän beror på resultatet av de utredningar som kommer i höst. Tillsvidare får vi lita på Helene Hellmark Knutssons uttalande i denna fråga och att regeringen inte tvekar att göra vad som krävs för att säkra allas rätt till en god utbildning, skriver Daniel Suhonen och Sten Svensson.
Läs mer ›

”Risk för blåbrun röra 2018 efter SD:s tydliga högergir.” Debattartikel 29 augusti, Dagens Nyheter.


Augusti, 2016

Vägval för Kinberg Batra. Halvtid in i mandatperioden hörs fortfarande ofta att SD är ett mittenparti – varken höger eller vänster. Det stämmer inte. Under de sista åren har SD gjort en tydlig högergir. Ett marknadsliberalt SD öppnar för en ren högerregering efter valet 2018, skriver Mats Wingborg och Daniel Suhonen.
Läs mer ›

”Skandal att de oseriösa gymnasierna får fortsätta.” Debattartikel 19 augusti, Dagens Nyheter.


Augusti, 2016

I en rapport som presenteras i dag av idéinstitutet Katalys kan vi visa på uppenbara och systematiska kvalitetsbrister i en viktig och skör del av den svenska gymnasieskolan. De två största privata aktörerna inom praktiska gymnasieprogram bedriver i dag en i långa stycken oseriös gymnasie- och lärlingsutbildning. För svensk offentligfinansierad skola är detta en stor skandal.
Läs mer ›

”Märkligt se privatiseringar som enda vägen.” Replik 16 augusti, Dagens Nyheter.


Augusti, 2016

Men bortom denna resonerande och balanserade ton är siktet inställt på den verkliga omställningen som man ivrigt krattar manegen inför. Timbros huvudtes handlar fortfarande i grund och botten om att öka den privata finansieringen av äldreomsorgen och undergräva den svenska skattefinansierade modellen. Vi på Katalys är övertygade om att denna utveckling skulle förstöra stora delar av äldreomsorgen och öka ojämlikheterna på ett brutalt sätt.
Läs mer ›

”Moderaternas strategi – ta tillbaka väljare från SD.” Debattartikel 9 juli, SVT Opinion.


Augusti, 2016

Under de senaste veckorna och månaderna har Moderaterna visat tydligt att deras huvudstrategi för valet 2018 är att ta tillbaka väljare som gått till Sverigedemokraterna och att de i denna strävan inte tvekar inför någon form av signalpolitik. Hårdare tag, inskränkta trygghetssystem, hårdare straff och ökande klyftor är Moderaternas nygamla melodi.
Läs mer ›

“Dags för M att erkänna att skolpolitiken slog fel.” Debattartikel 10 juni, Dagens Samhälle.


Juni, 2016

Problemet för Moderaterna är att det är deras gamla skolpolitik från 1990-talet som skapat dagens problem. Det är besluten om det fria valet av skola, systemet med fristående skolor, systemet med skolpeng och besluten om skolaktiebolagen som skapat de ”dåliga” skolor som Moderaterna nu vill lägga ner. 
Läs mer ›

”Börsen förstärker skolsegregationen.” Replik 1 juni, Dagens Samhälle.


Juni, 2016

Börsintroduktionen innebär ett hårdare tryck på Academedia att hålla ner kostnaderna. Aktiebolagsskolornas själva affärsidé är segregation och det nya nu är att den blir än mer accentuerad.
Läs mer ›

”Ekonomiska klyftor styrs inte av naturlagar.” Slutreplik 27 maj, Dagens Nyheter.


Maj, 2016

Ingerö berör överhuvudtaget inte det som är det centrala innehållet i min rapport ”Partierna och jämlikheten”, nämligen att jämlikhet i betydelsen av ekonomisk utjämning kraftigt tonats ned i flera partiers program och kommit att ersättas av ett jämlikhetsbegrepp som tar sin utgångspunkt i enskilda individer med betoning på lika möjligheter och chanser.
Läs mer ›

”Jämlikhet har försvunnit från partiernas program.” Debattartikel 24 maj, Dagens Nyheter.


Maj, 2016

Jämlikhetsretorik och jämlikhetspolitik är inte nödvändigtvis samma sak. Vad som nu krävs är att jämlikhetsretoriken paras med en verklig politik för jämlikhet. Att minska sociala och ekonomiska klyftor är lika möjligt i dag som det var efter kriget, men för det krävs politiska beslut och politisk vilja. 

Läs mer ›

”Upphandling sänker kvaliteten på komvux.” Debattartikel 16 maj, Svenska Dagbladet.


Maj, 2016

Att det finns allvarliga kvalitetsbrister inom de upphandlade komvuxutbildningarna är ingen till­fällig­het. Det är själva modellen med att upphandla till lägsta pris som leder till kvalitetssänkningar.
Läs mer ›

”Obligatoriskt skolval ökar segregeringen.” Replik 16 maj, Dagens Nyheter.


Maj, 2016

Skolkommissionens ordförande Anna Ekström har slagit fast att skolans försämrade likvärdighet är en huvudfråga om man ska klara att vända dagens negativa utveckling. En helt riktig bedömning enligt Daniel Suhonen och Sten Svensson.
Läs mer ›

"Sverige är ensamt i världen med att tillåta vinstdrivande aktiebolag i grund- och gymnasieskola." Debattartikel 27 april, Sydsvenskan.


April, 2016

Frågan måste ställas till friskoleförespråkarna: Varför har inga länder följt det svenska skolexperimentet? Till politikerna blir frågan: När drar ni slutsatserna av friskolornas resultat och omvärldens dom?
Läs mer ›

"Marknadsstyrningen av skolan skapar klyftor." Debattartikel 5 april, Dagens Samhälle.


April, 2016

De mest utsatta barnen i Sverige halkar efter allt mer, visar en ny rapport från Unicef. Den enskilt viktigaste faktorn för att bryta denna utveckling är att erbjuda likvärdig utbildning för alla barn. Men det klarar uppenbarligen inte den svenska marknadsstyrda skolpolitiken av.
Läs mer ›

"Skattesmitare har råd att betala mer." Debattartikel 5 april, Aftonbladet.


April, 2016

Det är dags att de som äger inte bara ser till den egna plånboken utan också tar ett samhällsansvar. Nordea behöver en ny ledning. Och Magdalena Andersson behöver ta initiativ och ser över hela kapitalbeskattningen.
Läs mer ›

”Radikalare fördelningspolitik har framtiden för sig.” Slutreplik 1 april, Dagens Nyheter.


April, 2016

Nima Sanandaji måste ha gått någon av de näringslivsfinansierade debattörutbildningar som finns, för i hans ”replik” på min debattartikel om en renässans för de idéer om demokratisk socialism jag själv är en anhängare av, finns inte mycket som har med min artikel att göra.
Läs mer ›

”Vi ser en renässans för den demokratiska socialismen.” Debattartikel 26 mars, Dagens Nyheter.


Mars, 2016

När den demokratiska socialismen artikuleras klart och tydligt vinner den stort stöd – som nu i det kapitalistiska USA. De socialdemokratiska partierna behöver förnya sig i frågor som ekonomisk demokrati, kampen mot ojämlikheten, klimatet, välfärden och ge en vision om frihet och goda liv åt alla
Läs mer ›

"Vinster i välfärden är stöld av våra pengar." Debattartikel 23 mars, Aftonbladet.


Mars, 2016

När den rödgröna regeringen nu utreder hur en begränsning av vinsterna i välfärden kan göras ropar storföretagens och de borgerliga partiernas representanter i högan sky av vämjelse.
Men vinstkramarnas enorma upprördhet över tanken att samhället och medborgarna som köper dessa tjänster skulle ställa minimala krav på vad man köper och av vilka företag man köper, avslöjar bevekelsegrunderna.
Läs mer ›

”De som har allt, måste också ta notan.” Debattartikel 18 mars, SVT Opinion.


Mars, 2016

Att Skatteverket haft politiska direktiv att skydda dessa personers identitet är för oss obegripligt. Det handlar i flera fall om grova brottslingar som nu genom dessa självrättelser fått en gräddfil att göra svarta pengar vita.
Läs mer ›

”Marknadspolitiken förvärrar segrationen i skolorna.” Slutreplik 16 mars, Göteborgs-Posten.


Mars, 2016

I vår debattartikel 7 mars ställde vi frågan: Varför ska samhället stödja och upprätthålla en marknadsdriven skolpolitik som vi vet är en av orsakerna bakom den allt starkare skolsegregationen? Vi ställde även frågan till Svenskt Näringsliv och Friskolebranschen: Varför vill ni ha en segregerad skola?
Läs mer ›

"Utveckling mot öppnare högskola har avstannat." Debattartikel 13 mars, Dagens Nyheter.


Mars, 2016

Utvecklingen mot en mer blandad sammansättning av studenterna vid högskolan har stannat av. Ansvaret ligger till stor del på den förra borgerliga regeringen som i stället gjorde elitsatsningar. Den nya rödgröna regeringen har inte gjort mycket för att vända utvecklingen.
Läs mer ›

"Varför vill ni ha en segregerad skola?" Debattartikel 7 mars, Göteborgs-Posten.


Mars, 2016

I dag vet vi att boendesegregationen tillsammans med det fria valet av skola är två av huvudkrafterna i den ökande skolsegregation som vi ser i Sverige. Vi vet också att segregation och ökade skillnader mellan olika grupper i samhället är skadligt för samhället och eleverna i skolan. Det blir allt fler unga som inte klarar grundskolan och som riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden och bli helt marginaliserade.
Läs mer ›

”Övertron på marknaden är skadlig för skolan.” Replik 9 februari, Svenska Dagbladet.


Februari, 2016

Gabriel H Sahlgren och Henrik Jordahl skriver att lösningen på den svenska skolans problem är mer marknad, mer konkurrens, mer kontroll och mer New Public Management. Det är exakt den medicin som ordinerats skolan de senaste 25 åren.
Läs mer ›

”Vad vill du Stefan Löfven?” Debattartikel 26 januari, SVT Opinion.


Januari, 2016

Det är ingen slump att S sämsta Sifo-notering någonsin kommer i en tid av stor politisk uppgivenhet och ideologiskt möte i mitten. S har under lång tid vägrat att byta inriktning på den ekonomiska politiken i riktning mot ökade investeringar, en expanderad offentlig sektor och verklig kamp mot massarbetslösheten.
Läs mer ›

"Marknaden driver fram ett segregerat skolsystem." Debattartikel 22 januari, Dagens Samhälle.


Januari, 2016

Det är de mest lågpresterande eleverna och förortsskolorna som haft den sämsta resultatutvecklingen sedan 1990-talet. Det har alltså skett en solklar försämring av skolans likvärdighet efter att valfrihetsreformerna införts, vilket är ett faktum som Svenskt Näringsliv inte kommer lyckas dölja.
Läs mer ›

"Blekt försvar av TISA-avtalet." Slutreplik 18 januari, Göteborgs-Posten.


Januari, 2016

Hans Rothenberg (M) tycker uppenbarligen inte det är någon idé att ha någon som helst debatt om avtalet innan det är färdigförhandlat.
Läs mer ›

"Avtalet som gått under radarn." Debattartikel 12 januari, Göteborgs-Posten.


Januari, 2016

Är det rimligt att ett avtal som TISA, som potentiellt kan få omfattande och långtgående effekter för vårt land, passerar obemärkt, helt utan debatt?
Läs mer ›

Katalys söker vikarierande kansliansvarig och utredare


Januari, 2016

Katalys söker en person för ett tolv månader långt vikariat som kansliansvarig och utredare, då en av våra medarbetare ska vara föräldraledig.
Läs mer ›

"Arbetstidsförkortning – en billig reform." Debattartikel 2 december.


December, 2015

Arbetstidsförkortning genererar både ökad välfärd för arbetstagarna och effektiviseringar i näringslivet. Vissa påstår att sänkt arbetstid skulle innebära samhällsekonomisk katastrof. Vi har i vår rapport visat att detta inte går att ta på allvar. Genomförd på rätt sätt är det en reform med stora fördelar och små nackdelar.
Läs mer ›

”Fullt möjligt att införa 35-timmars arbetsvecka.” Debattartikel 29 november.


November, 2015

Det finns inte några stora makroekonomiska skäl mot en generell arbetstidsförkortning. I grund och botten är det en billig reform som för med sig många fördelar både för individ och samhällsekonomi. Den skulle bidra till att minska arbetslösheten och miljöförstöringen.
Läs mer ›

”En för alla, alla för vem?” Debattartikel 20 november.


November, 2015

Arbetsmarknadens parter är rörande överens om att kollektivavtalsmodellen är den mest önskvärda metoden för att fastställa hur arbetsmarknaden ska fungera. Det är lätt att hålla med. Men kollektivavtalsmodellen ger inte odelat positiva effekter för alla arbetstagare.
Läs mer ›

”Komplettera nytt skattesystem med välfärdsreformer.” Debattartikel 10 november.


November, 2015

Folkpartiets Jan Björklund och Erik Ullenhag föreslår på DN Debatt (9/11) en omfattande skattereform. Idén är lovvärd och det är många som har pekat på behovet av ett reformerat skattesystem. Vi gjorde det på DN Debatt för två år sedan när vi hösten 2013 lade fram Katalys rapport ”Hälften kvar och hela framtiden”.
Läs mer ›

"Timbro lägger ut skolpolitiska villospår." Debattartikel 21 oktober.


Oktober, 2015

Timbro hävdar att kamrateffekternas betydelse för elevernas inlärning är ett villospår utan vetenskaplig förankring. Men så enkelt är det inte.
Läs mer ›

"Marknadsstyrningen är huvudorsaken." Debattartikel 15 oktober.


Oktober, 2015

Bo Jansson, ordförande för LR och Michael Svensson, Moderaterna, vill stärka likvärdigheten i den svenska skolan. Men frågan är varför de båda skribenterna snävar in debatten till att enbart handla om kommunernas ansvar.
Läs mer ›

"Riskerna med nya handelsavtalen måste debatteras." Debattartikel 10 oktober.


Oktober, 2015

De stora handelsavtal som just nu förhandlas mellan bland andra EU och USA innebär en blygsam tillväxt till priset av stora försämringar av konsument- och medborgarskyddet. Detta måste upp till saklig svensk debatt.
Läs mer ›

”Slå ett slag för företag som ägs demokratiskt.” Debattartikel 28 september.


September, 2015

Många fler företag och verksamheter skulle framgångsrikt kunna drivas och ägas demokratiskt av de arbetande. Men mot detta sätt att driva företag har det funnits och finns ett stort motstånd.
Läs mer ›

"Mer blandade skolor behövs – för likvärdighetens skull." Debattartikel 20 september.


September, 2015

Vi behöver nu en sansad diskussion om skolan. I debatten om det fria skolvalet måste huvudfokus vara att skapa en likvärdig skola för alla. Ingen ska behöva söka sig bort från en skola därför att den är undermålig. 
Läs mer ›

”Näringslivets dolda styrning av politiken måste stoppas.” Debattartikel 19 september.


September, 2015

En elit inom näringslivet har genom lobbying i praktiken makt att överpröva politiska beslut och skydda sina intressen från konsekvensen av den allmänna rösträtten. Nu krävs karensregler och förbud mot hemliga kampanjbidrag.

Läs mer ›

"Segregation lade ner Rosengårdsskolan." Debattartikel 9 september.


September, 2015

Anna Ekströms slutsats är korrekt, segregationen måste motverkas genom att skapa skolor med en mer blandad sammansättning av eleverna.
Läs mer ›

”Jobbmålet räcker inte så länge ojämlikheten ökar.” Debattartikel 27 augusti.


Augusti, 2015

Sverige är det OECD-land där ojämlikheten ökat snabbast sedan 1990-talet. Allt mindre av tillväxten kommer löntagarna till del, och samtidigt har fattigdomen återuppstått i Sverige. Vid sidan av jobbmålet måste regeringen införa ett jämlikhetsmål och tillsätta en jämlikhetskommission.
Läs mer ›

"Likvärdig skola är omöjlig med aktiebolag." Debattartikel 20 augusti.


Augusti, 2015

För nästan 25 år sedan sjösattes ett världsunikt experiment med den svenska skolan. Då infördes det fria valet av skola, systemet med fristående skolor, modellen med skolpeng och att aktiebolag fick rät­ten att driva skolor. Den svenska skolan marknadsutsattes. Syftet var att utveckla pedagogiken och att effektivisera verksamheten för att få bättre resultat.
Nu ett kvartssekel senare vet vi att i stort sett inga av de utlovade effekterna har inträffat. Vi har i stället en negativ trend som blir allt starkare för varje år. Inga andra länder har heller tagit efter den svenska modellen under alla dessa år.
Läs mer ›

”Segregerat elevurval lönsam affärsidé för fristående skolor.” Debattartikel 15 februari.


Februari, 2015

Friskolor är kraftigt överrepresenterade bland de 100 svenska skolor med lägst lärartäthet. Men tack vare att eleverna har välutbildade föräldrar får de höga betyg. De miljoner skolorna sparar på lärarna kan gå till vinster och expansion.
Läs mer ›

”En markant vänstervind gick S fullständigt förbi.” Debattartikel 20 september.


September, 2014

Löfvens mittenstrategi ödesdiger. När huvudalternativen möttes i mitten inaktiverades vänster-högerdimensionen. Tradition och nationalism fick genomslag via SD. Våga nu aktivera en slumrande vänstermajoriet, även om priset är nyval.
Läs mer ›

”Borgs politik har främst gynnat höginkomsttagare.” Debattartikel 17 augusti.


Augusti, 2014

25 gånger mer till de rikaste än till de fattigaste. För tio år sedan dömde Reinfeldt och Borg ut M:s dåvarande skattepolitik för att den gynnade rika. Vår analys visar att regeringens politik inte gett mest till låg- och medelinkomsttagare som det sägs utan gynnat rika ännu mer.
Läs mer ›

"Skrota skolpengen och fria skolvalet." Debattartikel 17 mars.


Mars, 2014

Det är inte för sent att skapa en bra skola för alla barn. Katalys och Nätverket för likvärdig skola presenterar åtgärder för en likvärdig skola.
Läs mer ›

"När värktabletter inte hjälper"


Mars, 2014

Den tystnad som omger arbetarkvinnors villkor måste tolkas som att situationen anses vara acceptabel av flertalet av politikens och arbetsmarknadens aktörer.
Läs mer ›

”Så får vi ett smartare och rättvist högskattesamhälle.” Debattartikel 10 november.


November, 2013

Höga skatter är inte skadliga för ekonomin om de tas ut på ett bra sätt. Med bland annat platt inkomstskatt på 35 procent, enhetlig moms på 25 procent, slopad bolagsskatt och ny fastighetsskatt finansieras varje år reformer för 266 miljarder kronor.
Läs mer ›

"Nu är det upp till bevis för Löfven." Debattartikel 3 november.


November, 2013

Under galgen tar S ett litet steg åt rätt håll – men systemet med marknadsdrivna skolor måste avskaffas helt.
Läs mer ›

"Moderaterna måste erkänna ansvaret för sjunkande skolresultat." Debattartikel 23 oktober.


Oktober, 2013

När ska Moderaterna ta sitt ansvar för den försämrade likvärdigheten i dagens skola? Moderaternas kritik mot en urholkad likvärdighet riskerar att bli enbart en läpparnas bekännelser om det inte kombineras med förslag om att ändra i det privatiserade skolsystemets grundmekanismer.
Läs mer ›

"Borgerlig reformism är mer än skattesänkningar." Debattartikel 21 september.


September, 2013

Glappet mellan löntagarnas egna goda resurser och de skrala i den allmänna välfärden sätter vissa bestämda handlingsmönster i svang. Pressen på privata lösningar ökar. De som ännu inte har råd kräver sänkta skatter så att även de har råd med privata försäkringar.
Läs mer ›

"Dags att sätta punkt för den marknadsstyrda skolan." Debattartikel 19 augusti, Dagens Nyheter.


Augusti, 2013

I dagarna börjar 100 000 förväntansfulla elever i grundskolan. Men alla kommer inte att få en utbildning av samma kvalitet. Den likvärdiga skolan, en gång kronjuvelen i svensk välfärd, har slagits i spillror och nu måste vi överge idén om en marknadsstyrd skola.

Läs mer ›

"Facken måste prioritera otryggt anställda." Debattartikel 17 juni.


Juni, 2013

Den svenska arbetsmarknaden har styrts in på en farlig kurs. De politiska besluten och arbetsgivarnas agerande gynnar inte en utveckling mot en högre andel trygga jobb till rimlig lön. I stället ska löntagare konkurrera med varandra om jobben, med defensiva lönekrav och tystnad om sämre arbetsvillkor. Dessutom är investeringarna i aktiv arbetsmarknadspolitik långt från tillfredsställande.
Läs mer ›

Välfärden är vinsten: Hur hanterar vi vinstintresset i vård, skola och omsorg?


Mars, 2013

Sverige har blivit en experimentverkstad, där en stor och växande del av den offentligt finansierade välfärden i form av vård, skola och omsorg sköts av vinstdrivande aktörer. I vår rapport Välfärden är vinsten reder vi ut vad som är problemen med stora vinstdrivande företag i vård, skola och omsorg och utvärderar de befintliga förslagen kring vinstbegränsning. Vi presenterar en egen modell som effektivt skulle stoppa skatteläckaget och värna valfriheten.
Läs mer ›