Partierna och jämlikheten.
En rapport av Per Sundgren.
Porten kallas trång.
Bryt den sociala snedrekryteringen till högskolan!
Måste vi jobba 8 timmar per dag?
En rapport om hur vi kan jobba mindre och styra mer över vår tid.
En för alla, alla för vem?
En diskussion om utmaningar för kollektivavtalsmodellen.

Katalys – Institut för facklig idéutveckling

Katalys är ett oberoende fackligt idéinstitut som bedriver utredningsverksamhet och opinionsbildning. Våra verksamhetsområden är välfärd, samhällsekonomi, arbetsmarknad och fördelningsfrågor. 

Läs mer ›

Kontakta oss

Daniel Suhonen
Chef
daniel.suhonen@katalys.org 
+46 (0) 73 519 01 06

Enna Gerin
Utredare
enna.gerin@katalys.org
+46 (0) 73 092 51 80

Victor Bernhardtz
Utredare (föräldraledig)

Följ Katalys

Skaffa vårt nyhetsbrev med löpande information när vi kommer med nya rapporter, artiklar, eller böcker och när vi arrangerar seminarier.


”Jämlikhet har försvunnit från partiernas program.” Debattartikel 24 maj, Dagens Nyheter.


Maj, 2016

Jämlikhetsretorik och jämlikhetspolitik är inte nödvändigtvis samma sak. Vad som nu krävs är att jämlikhetsretoriken paras med en verklig politik för jämlikhet. Att minska sociala och ekonomiska klyftor är lika möjligt i dag som det var efter kriget, men för det krävs politiska beslut och politisk vilja. 

Läs mer ›

”Upphandling sänker kvaliteten på komvux.” Debattartikel 16 maj, Svenska Dagbladet.


Maj, 2016

Att det finns allvarliga kvalitetsbrister inom de upphandlade komvuxutbildningarna är ingen till­fällig­het. Det är själva modellen med att upphandla till lägsta pris som leder till kvalitetssänkningar.
Läs mer ›

”Obligatoriskt skolval ökar segregeringen.” Replik 16 maj, Dagens Nyheter.


Maj, 2016

Skolkommissionens ordförande Anna Ekström har slagit fast att skolans försämrade likvärdighet är en huvudfråga om man ska klara att vända dagens negativa utveckling. En helt riktig bedömning enligt Daniel Suhonen och Sten Svensson.
Läs mer ›

"Sverige är ensamt i världen med att tillåta vinstdrivande aktiebolag i grund- och gymnasieskola." Debattartikel 27 april


April, 2016

Frågan måste ställas till friskoleförespråkarna: Varför har inga länder följt det svenska skolexperimentet? Till politikerna blir frågan: När drar ni slutsatserna av friskolornas resultat och omvärldens dom?
Läs mer ›

"Marknadsstyrningen av skolan skapar klyftor." Debattartikel 5 april


April, 2016

De mest utsatta barnen i Sverige halkar efter allt mer, visar en ny rapport från Unicef. Den enskilt viktigaste faktorn för att bryta denna utveckling är att erbjuda likvärdig utbildning för alla barn. Men det klarar uppenbarligen inte den svenska marknadsstyrda skolpolitiken av.
Läs mer ›

"Skattesmitare har råd att betala mer." Debattartikel 5 april.


April, 2016

Det är dags att de som äger inte bara ser till den egna plånboken utan också tar ett samhällsansvar. Nordea behöver en ny ledning. Och Magdalena Andersson behöver ta initiativ och ser över hela kapitalbeskattningen.
Läs mer ›

”Radikalare fördelningspolitik har framtiden för sig.” Slutreplik 1 april.


April, 2016

Nima Sanandaji måste ha gått någon av de näringslivsfinansierade debattörutbildningar som finns, för i hans ”replik” på min debattartikel om en renässans för de idéer om demokratisk socialism jag själv är en anhängare av, finns inte mycket som har med min artikel att göra.
Läs mer ›

”Vi ser en renässans för den demokratiska socialismen.” Debattartikel 26 mars.


Mars, 2016

När den demokratiska socialismen artikuleras klart och tydligt vinner den stort stöd – som nu i det kapitalistiska USA. De socialdemokratiska partierna behöver förnya sig i frågor som ekonomisk demokrati, kampen mot ojämlikheten, klimatet, välfärden och ge en vision om frihet och goda liv åt alla
Läs mer ›

"Vinster i välfärden är stöld av våra pengar." Debattartikel 23 mars.


Mars, 2016

När den rödgröna regeringen nu utreder hur en begränsning av vinsterna i välfärden kan göras ropar storföretagens och de borgerliga partiernas representanter i högan sky av vämjelse.
Men vinstkramarnas enorma upprördhet över tanken att samhället och medborgarna som köper dessa tjänster skulle ställa minimala krav på vad man köper och av vilka företag man köper, avslöjar bevekelsegrunderna.
Läs mer ›

”De som har allt, måste också ta notan.” Debattartikel 18 mars.


Mars, 2016

Att Skatteverket haft politiska direktiv att skydda dessa personers identitet är för oss obegripligt. Det handlar i flera fall om grova brottslingar som nu genom dessa självrättelser fått en gräddfil att göra svarta pengar vita.
Läs mer ›

”Marknadspolitiken förvärrar segrationen i skolorna.” Slutreplik 16 mars.


Mars, 2016

I vår debattartikel 7 mars ställde vi frågan: Varför ska samhället stödja och upprätthålla en marknadsdriven skolpolitik som vi vet är en av orsakerna bakom den allt starkare skolsegregationen? Vi ställde även frågan till Svenskt Näringsliv och Friskolebranschen: Varför vill ni ha en segregerad skola?
Läs mer ›

"Utveckling mot öppnare högskola har avstannat." Debattartikel 13 mars.


Mars, 2016

Utvecklingen mot en mer blandad sammansättning av studenterna vid högskolan har stannat av. Ansvaret ligger till stor del på den förra borgerliga regeringen som i stället gjorde elitsatsningar. Den nya rödgröna regeringen har inte gjort mycket för att vända utvecklingen.
Läs mer ›

"Varför vill ni ha en segregerad skola?" Debattartikel 7 mars.


Mars, 2016

I dag vet vi att boendesegregationen tillsammans med det fria valet av skola är två av huvudkrafterna i den ökande skolsegregation som vi ser i Sverige. Vi vet också att segregation och ökade skillnader mellan olika grupper i samhället är skadligt för samhället och eleverna i skolan. Det blir allt fler unga som inte klarar grundskolan och som riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden och bli helt marginaliserade.
Läs mer ›

”Övertron på marknaden är skadlig för skolan.” Debattartikel 9 februari.


Februari, 2016

Gabriel H Sahlgren och Henrik Jordahl skriver att lösningen på den svenska skolans problem är mer marknad, mer konkurrens, mer kontroll och mer New Public Management. Det är exakt den medicin som ordinerats skolan de senaste 25 åren.
Läs mer ›

”Vad vill du Stefan Löfven?” Debattartikel 26 januari.


Januari, 2016

Det är ingen slump att S sämsta Sifo-notering någonsin kommer i en tid av stor politisk uppgivenhet och ideologiskt möte i mitten. S har under lång tid vägrat att byta inriktning på den ekonomiska politiken i riktning mot ökade investeringar, en expanderad offentlig sektor och verklig kamp mot massarbetslösheten.
Läs mer ›

"Marknaden driver fram ett segregerat skolsystem." Debattartikel 22 januari.


Januari, 2016

Det är de mest lågpresterande eleverna och förortsskolorna som haft den sämsta resultatutvecklingen sedan 1990-talet. Det har alltså skett en solklar försämring av skolans likvärdighet efter att valfrihetsreformerna införts, vilket är ett faktum som Svenskt Näringsliv inte kommer lyckas dölja.
Läs mer ›

"Blekt försvar av TISA-avtalet." Debattreplik 18 januari.


Januari, 2016

Hans Rothenberg (M) tycker uppenbarligen inte det är någon idé att ha någon som helst debatt om avtalet innan det är färdigförhandlat.
Läs mer ›

"Avtalet som gått under radarn." Debattartikel 12 januari.


Januari, 2016

Är det rimligt att ett avtal som TISA, som potentiellt kan få omfattande och långtgående effekter för vårt land, passerar obemärkt, helt utan debatt?
Läs mer ›

Katalys söker vikarierande kansliansvarig och utredare


Januari, 2016

Katalys söker en person för ett tolv månader långt vikariat som kansliansvarig och utredare, då en av våra medarbetare ska vara föräldraledig.
Läs mer ›

"Arbetstidsförkortning – en billig reform." Debattartikel 2 december.


December, 2015

Arbetstidsförkortning genererar både ökad välfärd för arbetstagarna och effektiviseringar i näringslivet. Vissa påstår att sänkt arbetstid skulle innebära samhällsekonomisk katastrof. Vi har i vår rapport visat att detta inte går att ta på allvar. Genomförd på rätt sätt är det en reform med stora fördelar och små nackdelar.
Läs mer ›

”Fullt möjligt att införa 35-timmars arbetsvecka.” Debattartikel 29 november.


November, 2015

Det finns inte några stora makroekonomiska skäl mot en generell arbetstidsförkortning. I grund och botten är det en billig reform som för med sig många fördelar både för individ och samhällsekonomi. Den skulle bidra till att minska arbetslösheten och miljöförstöringen.
Läs mer ›

”En för alla, alla för vem?” Debattartikel 20 november.


November, 2015

Arbetsmarknadens parter är rörande överens om att kollektivavtalsmodellen är den mest önskvärda metoden för att fastställa hur arbetsmarknaden ska fungera. Det är lätt att hålla med. Men kollektivavtalsmodellen ger inte odelat positiva effekter för alla arbetstagare.
Läs mer ›

”Komplettera nytt skattesystem med välfärdsreformer.” Debattartikel 10 november.


November, 2015

Folkpartiets Jan Björklund och Erik Ullenhag föreslår på DN Debatt (9/11) en omfattande skattereform. Idén är lovvärd och det är många som har pekat på behovet av ett reformerat skattesystem. Vi gjorde det på DN Debatt för två år sedan när vi hösten 2013 lade fram Katalys rapport ”Hälften kvar och hela framtiden”.
Läs mer ›

"Timbro lägger ut skolpolitiska villospår." Debattartikel 21 oktober.


Oktober, 2015

Timbro hävdar att kamrateffekternas betydelse för elevernas inlärning är ett villospår utan vetenskaplig förankring. Men så enkelt är det inte.
Läs mer ›

"Marknadsstyrningen är huvudorsaken." Debattartikel 15 oktober.


Oktober, 2015

Bo Jansson, ordförande för LR och Michael Svensson, Moderaterna, vill stärka likvärdigheten i den svenska skolan. Men frågan är varför de båda skribenterna snävar in debatten till att enbart handla om kommunernas ansvar.
Läs mer ›

"Riskerna med nya handelsavtalen måste debatteras." Debattartikel 10 oktober.


Oktober, 2015

De stora handelsavtal som just nu förhandlas mellan bland andra EU och USA innebär en blygsam tillväxt till priset av stora försämringar av konsument- och medborgarskyddet. Detta måste upp till saklig svensk debatt.
Läs mer ›

”Slå ett slag för företag som ägs demokratiskt.” Debattartikel 28 september.


September, 2015

Många fler företag och verksamheter skulle framgångsrikt kunna drivas och ägas demokratiskt av de arbetande. Men mot detta sätt att driva företag har det funnits och finns ett stort motstånd.
Läs mer ›

"Mer blandade skolor behövs – för likvärdighetens skull." Debattartikel 20 september.


September, 2015

Vi behöver nu en sansad diskussion om skolan. I debatten om det fria skolvalet måste huvudfokus vara att skapa en likvärdig skola för alla. Ingen ska behöva söka sig bort från en skola därför att den är undermålig. 
Läs mer ›

”Näringslivets dolda styrning av politiken måste stoppas.” Debattartikel 19 september.


September, 2015

En elit inom näringslivet har genom lobbying i praktiken makt att överpröva politiska beslut och skydda sina intressen från konsekvensen av den allmänna rösträtten. Nu krävs karensregler och förbud mot hemliga kampanjbidrag.

Läs mer ›

"Segregation lade ner Rosengårdsskolan." Debattartikel 9 september.


September, 2015

Anna Ekströms slutsats är korrekt, segregationen måste motverkas genom att skapa skolor med en mer blandad sammansättning av eleverna.
Läs mer ›

”Jobbmålet räcker inte så länge ojämlikheten ökar.” Debattartikel 27 augusti.


Augusti, 2015

Sverige är det OECD-land där ojämlikheten ökat snabbast sedan 1990-talet. Allt mindre av tillväxten kommer löntagarna till del, och samtidigt har fattigdomen återuppstått i Sverige. Vid sidan av jobbmålet måste regeringen införa ett jämlikhetsmål och tillsätta en jämlikhetskommission.
Läs mer ›

"Likvärdig skola är omöjlig med aktiebolag." Debattartikel 20 augusti.


Augusti, 2015

För nästan 25 år sedan sjösattes ett världsunikt experiment med den svenska skolan. Då infördes det fria valet av skola, systemet med fristående skolor, modellen med skolpeng och att aktiebolag fick rät­ten att driva skolor. Den svenska skolan marknadsutsattes. Syftet var att utveckla pedagogiken och att effektivisera verksamheten för att få bättre resultat.
Nu ett kvartssekel senare vet vi att i stort sett inga av de utlovade effekterna har inträffat. Vi har i stället en negativ trend som blir allt starkare för varje år. Inga andra länder har heller tagit efter den svenska modellen under alla dessa år.
Läs mer ›

”Segregerat elevurval lönsam affärsidé för fristående skolor.” Debattartikel 15 februari.


Februari, 2015

Friskolor är kraftigt överrepresenterade bland de 100 svenska skolor med lägst lärartäthet. Men tack vare att eleverna har välutbildade föräldrar får de höga betyg. De miljoner skolorna sparar på lärarna kan gå till vinster och expansion.
Läs mer ›

”En markant vänstervind gick S fullständigt förbi.” Debattartikel 20 september.


September, 2014

Löfvens mittenstrategi ödesdiger. När huvudalternativen möttes i mitten inaktiverades vänster-högerdimensionen. Tradition och nationalism fick genomslag via SD. Våga nu aktivera en slumrande vänstermajoriet, även om priset är nyval.
Läs mer ›

”Borgs politik har främst gynnat höginkomsttagare.” Debattartikel 17 augusti.


Augusti, 2014

25 gånger mer till de rikaste än till de fattigaste. För tio år sedan dömde Reinfeldt och Borg ut M:s dåvarande skattepolitik för att den gynnade rika. Vår analys visar att regeringens politik inte gett mest till låg- och medelinkomsttagare som det sägs utan gynnat rika ännu mer.
Läs mer ›

"Skrota skolpengen och fria skolvalet." Debattartikel 17 mars.


Mars, 2014

Det är inte för sent att skapa en bra skola för alla barn. Katalys och Nätverket för likvärdig skola presenterar åtgärder för en likvärdig skola.
Läs mer ›

"När värktabletter inte hjälper"


Mars, 2014

Den tystnad som omger arbetarkvinnors villkor måste tolkas som att situationen anses vara acceptabel av flertalet av politikens och arbetsmarknadens aktörer.
Läs mer ›

”Så får vi ett smartare och rättvist högskattesamhälle.” Debattartikel 10 november.


November, 2013

Höga skatter är inte skadliga för ekonomin om de tas ut på ett bra sätt. Med bland annat platt inkomstskatt på 35 procent, enhetlig moms på 25 procent, slopad bolagsskatt och ny fastighetsskatt finansieras varje år reformer för 266 miljarder kronor.
Läs mer ›

"Nu är det upp till bevis för Löfven." Debattartikel 3 november.


November, 2013

Under galgen tar S ett litet steg åt rätt håll – men systemet med marknadsdrivna skolor måste avskaffas helt.
Läs mer ›

Katalys No. 5: Hälften kvar och hela framtiden.


November, 2013

Läs Katalys nya rapport "Hälften kvar och hela framtiden".
Läs mer ›
Screen-shot-2013-11-09-at-7.29.36-pm

"Moderaterna måste erkänna ansvaret för sjunkande skolresultat." Debattartikel 23 oktober.


Oktober, 2013

När ska Moderaterna ta sitt ansvar för den försämrade likvärdigheten i dagens skola? Moderaternas kritik mot en urholkad likvärdighet riskerar att bli enbart en läpparnas bekännelser om det inte kombineras med förslag om att ändra i det privatiserade skolsystemets grundmekanismer.
Läs mer ›

"Borgerlig reformism är mer än skattesänkningar." Debattartikel 21 september.


September, 2013

Glappet mellan löntagarnas egna goda resurser och de skrala i den allmänna välfärden sätter vissa bestämda handlingsmönster i svang. Pressen på privata lösningar ökar. De som ännu inte har råd kräver sänkta skatter så att även de har råd med privata försäkringar.
Läs mer ›

"Dags att sätta punkt för den marknadsstyrda skolan." Debattartikel 19 augusti.


Augusti, 2013

I dagarna börjar 100 000 förväntansfulla elever i grundskolan. Men alla kommer inte att få en utbildning av samma kvalitet. Den likvärdiga skolan, en gång kronjuvelen i svensk välfärd, har slagits i spillror och nu måste vi överge idén om en marknadsstyrd skola.

Läs mer ›

"Facken måste prioritera otryggt anställda." Debattartikel 17 juni.


Juni, 2013

Den svenska arbetsmarknaden har styrts in på en farlig kurs. De politiska besluten och arbetsgivarnas agerande gynnar inte en utveckling mot en högre andel trygga jobb till rimlig lön. I stället ska löntagare konkurrera med varandra om jobben, med defensiva lönekrav och tystnad om sämre arbetsvillkor. Dessutom är investeringarna i aktiv arbetsmarknadspolitik långt från tillfredsställande.
Läs mer ›

Välfärden är vinsten: Hur hanterar vi vinstintresset i vård, skola och omsorg?


Mars, 2013

Sverige har blivit en experimentverkstad, där en stor och växande del av den offentligt finansierade välfärden i form av vård, skola och omsorg sköts av vinstdrivande aktörer. I vår rapport Välfärden är vinsten reder vi ut vad som är problemen med stora vinstdrivande företag i vård, skola och omsorg och utvärderar de befintliga förslagen kring vinstbegränsning. Vi presenterar en egen modell som effektivt skulle stoppa skatteläckaget och värna valfriheten.
Läs mer ›