Färre lärare ger vinsten!
Segregation ger vinst. Vi har tittat på de 100 svenska skolorna med lägst lärartäthet.
Utan segel i vänstervinden
Analys av 2014 års val
Handbok för en ny kulturminster.
Kulturpolitik är centralt för värderingsförskjutningar i vårt samhälle.

Katalys – Institut för facklig idéutveckling

Katalys är ett oberoende fackligt idéinstitut som bedriver utredningsverksamhet och opinionsbildning. Våra verksamhetsområden är välfärd, samhällsekonomi, arbetsmarknad och fördelningsfrågor. 

Läs mer ›

Kontakta oss

Daniel Suhonen
Chef
daniel.suhonen@katalys.org 
+46 (0) 73 519 01 06

Victor Bernhardtz
Utredare
victor.bernhardtz@katalys.org
+46 (0) 70 143 07 77

Följ Katalys

Skaffa vårt nyhetsbrev med löpande information när vi kommer med nya rapporter, artiklar, eller böcker och när vi arrangerar seminarier.


”Segregerat elevurval lönsam affärsidé för fristående skolor.” Debattartikel 15 februari.


Februari, 2015

Friskolor är kraftigt överrepresenterade bland de 100 svenska skolor med lägst lärartäthet. Men tack vare att eleverna har välutbildade föräldrar får de höga betyg. De miljoner skolorna sparar på lärarna kan gå till vinster och expansion.
Läs mer ›

”En markant vänstervind gick S fullständigt förbi.” Debattartikel 20 september.


September, 2014

Löfvens mittenstrategi ödesdiger. När huvudalternativen möttes i mitten inaktiverades vänster-högerdimensionen. Tradition och nationalism fick genomslag via SD. Våga nu aktivera en slumrande vänstermajoriet, även om priset är nyval.
Läs mer ›

”Borgs politik har främst gynnat höginkomsttagare.” Debattartikel 17 augusti.


Augusti, 2014

25 gånger mer till de rikaste än till de fattigaste. För tio år sedan dömde Reinfeldt och Borg ut M:s dåvarande skattepolitik för att den gynnade rika. Vår analys visar att regeringens politik inte gett mest till låg- och medelinkomsttagare som det sägs utan gynnat rika ännu mer.
Läs mer ›

"Skrota skolpengen och fria skolvalet." Debattartikel 17 mars.


Mars, 2014

Det är inte för sent att skapa en bra skola för alla barn. Katalys och Nätverket för likvärdig skola presenterar åtgärder för en likvärdig skola.
Läs mer ›

"När värktabletter inte hjälper"


Mars, 2014

Den tystnad som omger arbetarkvinnors villkor måste tolkas som att situationen anses vara acceptabel av flertalet av politikens och arbetsmarknadens aktörer.
Läs mer ›

”Så får vi ett smartare och rättvist högskattesamhälle.” Debattartikel 10 november.


November, 2013

Höga skatter är inte skadliga för ekonomin om de tas ut på ett bra sätt. Med bland annat platt inkomstskatt på 35 procent, enhetlig moms på 25 procent, slopad bolagsskatt och ny fastighetsskatt finansieras varje år reformer för 266 miljarder kronor.
Läs mer ›

"Nu är det upp till bevis för Löfven." Debattartikel 3 november.


November, 2013

Under galgen tar S ett litet steg åt rätt håll – men systemet med marknadsdrivna skolor måste avskaffas helt.
Läs mer ›

Katalys No. 5: Hälften kvar och hela framtiden.


November, 2013

Läs Katalys nya rapport "Hälften kvar och hela framtiden".
Läs mer ›
Screen-shot-2013-11-09-at-7.29.36-pm

"Moderaterna måste erkänna ansvaret för sjunkande skolresultat." Debattartikel 23 oktober.


Oktober, 2013

När ska Moderaterna ta sitt ansvar för den försämrade likvärdigheten i dagens skola? Moderaternas kritik mot en urholkad likvärdighet riskerar att bli enbart en läpparnas bekännelser om det inte kombineras med förslag om att ändra i det privatiserade skolsystemets grundmekanismer.
Läs mer ›

"Borgerlig reformism är mer än skattesänkningar." Debattartikel 21 september.


September, 2013

Glappet mellan löntagarnas egna goda resurser och de skrala i den allmänna välfärden sätter vissa bestämda handlingsmönster i svang. Pressen på privata lösningar ökar. De som ännu inte har råd kräver sänkta skatter så att även de har råd med privata försäkringar.
Läs mer ›

"Dags att sätta punkt för den marknadsstyrda skolan." Debattartikel 19 augusti.


Augusti, 2013

I dagarna börjar 100 000 förväntansfulla elever i grundskolan. Men alla kommer inte att få en utbildning av samma kvalitet. Den likvärdiga skolan, en gång kronjuvelen i svensk välfärd, har slagits i spillror och nu måste vi överge idén om en marknadsstyrd skola.

Läs mer ›

"Facken måste prioritera otryggt anställda." Debattartikel 17 juni.


Juni, 2013

Den svenska arbetsmarknaden har styrts in på en farlig kurs. De politiska besluten och arbetsgivarnas agerande gynnar inte en utveckling mot en högre andel trygga jobb till rimlig lön. I stället ska löntagare konkurrera med varandra om jobben, med defensiva lönekrav och tystnad om sämre arbetsvillkor. Dessutom är investeringarna i aktiv arbetsmarknadspolitik långt från tillfredsställande.
Läs mer ›

Välfärden är vinsten: Hur hanterar vi vinstintresset i vård, skola och omsorg?


Mars, 2013

Sverige har blivit en experimentverkstad, där en stor och växande del av den offentligt finansierade välfärden i form av vård, skola och omsorg sköts av vinstdrivande aktörer. I vår rapport Välfärden är vinsten reder vi ut vad som är problemen med stora vinstdrivande företag i vård, skola och omsorg och utvärderar de befintliga förslagen kring vinstbegränsning. Vi presenterar en egen modell som effektivt skulle stoppa skatteläckaget och värna valfriheten.
Läs mer ›