Paradisläckan visar på behovet av en ny bred skattereform. För det första måste skatterna upp. För det andra bör den kommunala inkomstskatten avskaffas och ersättas av en statlig progressiv inkomstskatt. Hur ska välfärden finansieras i framtiden? Hur ska drivkrafterna till arbete bevaras utan att klyftorna ökar – inte minst geografiskt? Det är frågor som en ny […]

Läs mer ›

Bland de rikaste – i såväl USA som Svenskt Näringsliv – sprids en slafsig ”Whats in it for me?”-attityd. För att bekämpa den måste vi använda demokratins verktyg: högre skatter för de rika, stängda skatteparadis och en utbyggd välfärdsstat. Paradis-dokumenten visar att ledande företags- och näringslivstoppar ägnar sig åt en hissnande fräck skatteplanering. Svenskt Näringslivs […]

Läs mer ›

Vi håller helt med Edward Hamilton om att ingen tjänar på att svartmåla eller skönmåla läget på integrationsområdet. Det är just därför vi har tagit på oss den otacksamma uppgiften att försöka nyansera en väldigt alarmistisk och i vissa fall missvisande bild som målats upp av svensk integrationspolitik, skriver Enna Gerin och Daniel Suhonen, Katalys. […]

Läs mer ›

Den nyliberala mångkulturalismen och välfärdschauvinismen har satt dagordningen allt för länge. Väljarna förtjänar ett progressivt politiskt alternativ. Den svenska modellen och en aktiv välfärdspolitik är lösningen på integrationsutmaningarna som Sverige står inför, inte problemet, skriver Enna Gerin och Daniel Suhonen, Katalys. Sverige står i ett vägskäl. Det är mindre än ett år kvar till riksdagsvalet 2018 […]

Läs mer ›

I USA har många ägare till små- och medelstora familjeföretag sålt till sina medarbetare när det saknats intresserade arvingar. USA har en egen lagstiftning för den processen. Sverige bör snarast öppna för samma möjlighet, skriver Christopher Mackin, David Ellerman och Daniel Suhonen. Hur ska generationsväxling i företag gå till? För många svenska företagare för framgångsrika […]

Läs mer ›

”Merkels mest sannolika koalitionspartner är i nuläget FDP. Beroende på valresultatet kan Merkel dock behöva ta in även Miljöpartiet som koalitionspartner. Det skulle påverka dynamiken i regeringen, där invandrings- och klimatpolitiken kan bli konflikthärdar”, skriver Niels Stöber om det tyska parlamentsvalet. På söndag röstar tyskarna fram ett nytt parlament. Angela Merkels kristdemokrater lär vinna valet […]

Läs mer ›

Det är dagens marknadsdrivna skolpolitik som skapar segregation och utslagning. Men varför satsa 6 miljarder på att bekämpa symtomen i stället för att ändra den politik som driver fram skillnaderna? Det skriver debattörerna Sten Svensson, Mats Wingborg och Daniel Suhonen. Regeringen vill göra en storsatsning på en mer likvärdig skola. Inför 2018 anslår den 1,5 […]

Läs mer ›

Kommer detta i budgeten? frågade jag den unga departementsmedarbetaren. Svaret blev: Nej, dessa utmärkta socialdemokratiska reformer skulle ”sparas till valrörelsen”. Men – varför då?  När detta skrivs förhandlas det som bäst mellan regeringen och Vänsterpartiet om 2018 års budget. Ett viktigt arbete. Inte minst som oppositionen fullständigt blöder och Anna Kinberg Batra kan ha avgått när denna […]

Läs mer ›

Dagens pensionssystem missgynnar arbetare och gynnar högutbildade. För många räcker inte ett helt arbetsliv för en anständig pension. Nu är det dags för Socialdemokraterna att reformera det orättfärdiga systemet, skriver Daniel Suhonen och Elisabeth Lindberg, idéinstitutet Katalys. Vid mitten av 1950-talet hade Tage Erlanders socialdemokrater problem. Reformtakten hade avtagit och man satt i en koalition […]

Läs mer ›

På uppdrag av Svenskt Näringsliv har Erik Lakomaa, forskare vid handelshögskolan i Stockholm, skrivit en rapport på temat att skolan ska arbeta mer som företag. Det ska leda till bättre kvalitet och lägre kostnader, påstår Lakomaa. Men råden från Svenskt Näringsliv har prövats i skolan sedan 1990-talet och de har inte fungerat, skriver Daniel Suhonen […]

Läs mer ›


Katalys på Sociala medier