Egentligen har hela upplägget kring hur S-ledningen hanterat vinst i välfärden varit svårförståeligt. Först 2012-2013 ett närmast maniskt motstånd mot reglering – trots återkommande mätningar om kompakt stöd för att begränsa och stoppa vinsterna – även bland borgerliga väljare. Sedan kongressbeslutet 2013 om att vara emot vinsten som drivkraft. Beslutet var verkligen en kompromiss, försiktig, […]

Läs mer ›

Endast 5 procent av personerna som syns och hörs i SVT tillhör den arbetarklass som utgör halva vår befolkning. Det är inte hållbart för en aktör vars uppdrag är att vara ”inkluderande” och att ”avspegla” landets invånare, skriver två forskare vid Södertörns högskola. SVT skriver på sin hemsida att de strävar efter att vara ”Hela Sveriges […]

Läs mer ›

Det borde vara en självklarhet att väljare inte ska kunna anklaga förtroendevalda politiker för att sko sig eller gynna sina anhöriga. Sverige behöver politiker och tjänstemän som förstår att upprätthålla en hederskodex kring sina uppdrag, skriver Daniel Suhonen apropå flera av turerna kring nya Karolinska sjukhuset. I slutet av 1990-talet satt jag i stadsdelsnämnden i Hägersten. Varje år tog […]

Läs mer ›

Vi måste ta människors oro på allvar. Så tänkte nog de socialdemokratiska valstrategerna när de formulerade valstrategin. Ställda inför en politisk dagordning så mörkbrunblå att den senaste partiledardebatten i riksdagen i januari sammanfattades av SvD:s Göran Eriksson med att ”…den första partiledardebatten 2018 tyder på att Socialdemokraterna har tvingats ge upp hoppet om att styra […]

Läs mer ›

Det har gått decennier utan att klass satts på den politiska agendan. Det det bidragit till S försvagning generellt och i synnerhet i arbetarklassen. Fortsätter S sitt fokus på ”mittenväljarna” finns det för arbetarrörelsen goda skäl att vara orolig för höstens val och den framtid som kommer därefter, skriver Niels Stöber, Daniel Suhonen och Göran […]

Läs mer ›

Förslagen i regeringens lagrådsremiss om vinstbegränsning i skolan och omsorgen sågades som väntat av borgerligheten. Men vinstförespråkarna är ute på svag is. I förra veckan när regeringen presenterade sin lagrådsremiss om vinstbegränsning i skolan och omsorgen väcktes den vanliga kören av skällande bandhundar. Från borgerligt håll en närmast unison sågning av förslagen om att de […]

Läs mer ›

I Hammarby Sjöstad läggs nu grundskolan ned av koncernen Academedia. Om skolan hade varit kommunal hade den inte blivit nedlagd. Fallet är ett tydligt exempel på att det inte fungerar att låta marknadskrafterna ta över skolan, skriver debattörerna Sten Svensson och Daniel Suhonen. Varje kommun ska se till att alla barn har en skola av […]

Läs mer ›

Konkurrensen om eleverna, det fria skolvalet, den fria etableringsrätten, de fristående skolornas antagningssystem och skolpengssystemet – alla driver på skolsegregationen och bidrar till sjunkande kvalitet samt många andra problem. Regeringen bör därför bredda sitt arbete och se över hur man kan minska marknadskrafternas skadeverkningar, skriver bland andra Daniel Suhonen, Katalys. I början av december sa […]

Läs mer ›

Den rödgröna regeringen och borgarna har gjort upp om nya pensionsregler, vi ska jobba längre och nog kompenseras. Frågan är vad Socialdemokraterna hämtade hem i uppgörelsen. DU ska jobba längre, även om du är slut i kroppen, och antalet PPM-fonder ska minska. De fattigaste pensionärerna ska kompenseras på något sätt, men hur är oklart och återstår att […]

Läs mer ›

Samtliga borgerliga partier har föreslagit inskränkningar i möjligheten för fackförbund att vidta sympatiåtgärder. Syftet är att pressa ner löner och ge mer makt till arbetsgivaren. Det ger en sämre svensk modell och ökar risken för konflikt, skriver Victor Bernhardtz och Mats Wingborg. Under lång tid visade politiska partier en stor respekt för den svenska arbetsmarknadens […]

Läs mer ›


Katalys på Sociala medier