På uppdrag av Svenskt Näringsliv har Erik Lakomaa, forskare vid handelshögskolan i Stockholm, skrivit en rapport på temat att skolan ska arbeta mer som företag. Det ska leda till bättre kvalitet och lägre kostnader, påstår Lakomaa. Men råden från Svenskt Näringsliv har prövats i skolan sedan 1990-talet och de har inte fungerat, skriver Daniel Suhonen […]

Läs mer ›

Fyra av fem väljare anser att det är viktigt att minska de ekonomiska klyftorna i samhället. Trots det har de ekonomiska klyftorna i Sverige stadigt ökat under flera decennier och i en snabbare takt än i de flesta andra länder. Den regering som vågar föra en verkligt omfördelande politik kan räkna med brett stöd, skriver […]

Läs mer ›

Hur skapar vi full sysselsättning? Mycket talar – som vi visat i en färsk rapport som släppts av Katalys och i vår debattartikel i Dagens industri (4/5) – för att en högre löneökningstakt, inte minst på den inhemska marknaden, skulle vara den bästa förutsättningen för varaktigt höjd sysselsättning. Vi argumenterade utifrån aktuell och seriös ekonomisk forskning […]

Läs mer ›

Socialdemokraterna i Europa är i kris. I Nederländerna har partiet rasat till drygt 5 procent av rösterna, i Grekland och Island har de socialdemokratiska partierna förlorat sin betydelse. I Spanien, Storbritannien, Frankrike och Italien tycks socialdemokratiska partier befinna sig i ständig kris och även i de nordiska länderna har man sett ljusare dagar. Men det finns […]

Läs mer ›

En lägre löneandel och en högre vinstandel har varit ett mål i decennier. Resultatet är nedslående. Men på samma sätt kan man förverkliga det omvända och höja lönerna för full sysselsättning och högre tillväxt, skriver Elisabeth Lindberg, utredare och Daniel Suhonen, chef för fackliga idéinstitutet Katalys. En högre löneandel leder till större efterfrågan och högre sysselsättning. […]

Läs mer ›

Med så små grupper som det rör sig om går det inte att dra några slutsatser om kvaliteten på de olika former av huvudmän som driver fristående skolor med det underlag som Svenskt Näringsliv använder (DN Debatt 7/4), skriver fyra skoldebattörer. Tobias Krantz och Fredric Skälstad från Svenskt Näringsliv hävdar att både resultat och likvärdighet […]

Läs mer ›

Att likställa fackligt arbete med organiserad brottslighet är minst sagt ohederligt. Ändå förekommer den typen av retorik från högerdebattörer. Även från arbetsgivarhåll finns en hårdnande ton. Det skriver Mats Wingborg, Katalys. Avtalsrörelsen är i full gång. Omkring 500 kollektivavtal, som omfattar omkring 2,4 miljoner löntagare, ska förhandlas fram. Det är uppvisning för den svenska modellen, där […]

Läs mer ›

I en ideellt driven skola går hela skolpengen till elevernas undervisning medan aktiebolagen använder en stor del av skolpengen till att starta nya skolor. Aktiebolagen bygger upp goodwill-värden och kan sedan realisera dem vid försäljning. Och friskolebranschen vill inte tala om att affärsidén förutsätter segregation, skriver fyra skoldebattörer. Huvudtesen i vår artikel (DN Debatt 19/3) […]

Läs mer ›

”Vi som undertecknat denna artikel har olika bakgrunder och erfarenheter och vi är oense i en lång rad samhällsfrågor. Men när det gäller frågan om skolans likvärdighet har vi en gemensam uppfattning, nämligen att aktiebolag inte hör hemma i skolan” skriver representanter för fyra skoldebattörer.

Läs mer ›

Magdalena Andersson är jätteduktig. Förra året sparade hon ihop 85,3 miljarder. Mäter man regeringsduglighet och politisk handlingskraft i förmågan till meningslöst sparande vinner vår finansminister alla gånger. Men det allvarliga är att detta sparande i ekonomin har förödande konsekvenser för alla som hålls i arbetslöshet eller skickar sina barn till skolor som inte ger dem […]

Läs mer ›


Katalys på Sociala medier