I en ideellt driven skola går hela skolpengen till elevernas undervisning medan aktiebolagen använder en stor del av skolpengen till att starta nya skolor. Aktiebolagen bygger upp goodwill-värden och kan sedan realisera dem vid försäljning. Och friskolebranschen vill inte tala om att affärsidén förutsätter segregation, skriver fyra skoldebattörer. Huvudtesen i vår artikel (DN Debatt 19/3) […]

Läs mer ›

”Vi som undertecknat denna artikel har olika bakgrunder och erfarenheter och vi är oense i en lång rad samhällsfrågor. Men när det gäller frågan om skolans likvärdighet har vi en gemensam uppfattning, nämligen att aktiebolag inte hör hemma i skolan” skriver representanter för fyra skoldebattörer.

Läs mer ›

Magdalena Andersson är jätteduktig. Förra året sparade hon ihop 85,3 miljarder. Mäter man regeringsduglighet och politisk handlingskraft i förmågan till meningslöst sparande vinner vår finansminister alla gånger. Men det allvarliga är att detta sparande i ekonomin har förödande konsekvenser för alla som hålls i arbetslöshet eller skickar sina barn till skolor som inte ger dem […]

Läs mer ›

Det kanske inte rasar men puttrar ett slags liberal självbespegling på Expressens kultursida. Joel Halldorf roterar kring en tomhet ”mitt i moderniteten” (9/2). Optimisten Johan Norberg, skriver att liberalismen åker på ”storstryk” men kan inte heller han förklara varför (25/2). Kanske beror ihåligheten i den liberala självkritiken på att man bortser från kärnan: liberalismens ansvar […]

Läs mer ›

Sverige målas ofta upp som ett land där löntagare åtnjuter trygga anställningskontrakt på en reglerad arbetsmarknad. Men stora förändringar har skett i den lagstiftning och rättspraxis som rådde under efterkrigstiden. Sedan 1990-talet har villkoren för svenska löntagare blivit sämre. Den permanenta arbetslösheten är hög, löneutvecklingen svag, visstidsanställningar har ökat likt de otrygga anställningsformerna inom den […]

Läs mer ›

Lärarförbundet och Academedia går gemensamt ut och föreslår obligatoriskt skolval i en debattartikel i Di. Det ska kombineras med att skolorna får en socio-ekonomiskt styrd tilldelning av elever och en behovsstyrd resursfördelning. Tanken är att om alla tvingas att välja skola kommer det att leda till att dagens segregerade skolsystem blir mer likvärdigt. Det finns […]

Läs mer ›

Reinfeldt sätter sitt hopp till att det ”reforminriktade mittblock” som han säger att Fillon och Macron tillsammans utgör kommer att stoppa Le Pen. Reinfeldts partikamrat Fillon är dock allt annat än en moderat mittenman; han är en radikal nyliberal, och därför en del av problemet. Reinfeldt har rätt när han varnar för att en seger […]

Läs mer ›

Näringslivets lobbying går på högvarv för att attackera Ilmar Reepalus förslag om att beskatta välfärdsbolag. Inte sedan striden om löntagarfonderna har tonläget varit så uppskruvat och sällan har spelplanen varit så ojämn. På ena sidan näringslivets välbetalda opinionsapparat, på andra sidan lösa nätverk och enstaka debattörer och politiker. Kärnan i Ilmar Reepalus förslag är ett […]

Läs mer ›

I dag publicerar LO den årliga rapporten ”Makteliten” som redovisar den ekonomiska, politiska och byråkratiska maktelitens inkomstutveckling i relation till arbetstagares inkomster från 1950 fram till i dag. De senaste 35 årens utveckling består – arbetstagarnas löner fortsätter att sjunka i förhållande till den sammanlagda maktelitens inkomster. Mest uppseendeväckande är den ekonomiska elitens accelererande inkomstökningar. […]

Läs mer ›

På vår fråga om vilken samhällsnytta skolaktiebolagen gör har Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund, svarat med en mycket mager lista. Det skriver Sten Svensson och Daniel Suhonen i en slutreplik. Ulla Hamilton hävdar att det har blivit ett ökat fokus på kvalitet och resultat tack vare aktiebolagen. Det är möjligt att det talas mycket […]

Läs mer ›


Katalys på Sociala medier