”Klass i Sverige” är en utredning under ledning av professor Göran Therborn som med hjälp av forskare från hela Sverige har kartlagt det svenska klassamhället i det 21a århundradet.

Projektets syfte är en heltäckande analys av det svenska klassamhället utifrån en rad olika forsknings- och samhällsperspektiv. 20 rapporter publicerades, presenterades och diskuterades under våren 2018. Dessa har bidragit till att sätta klassanalys och klass i fokus för den offentliga och politiska debatten. I valrörelsens slutskede släpptes Göran Therborns nya bok om det svenska klassamhället: Kapitalet, överheten och alla vi andra (Arkiv förlag).

Finalen för Klass i Sverige under 2018 skedde på ABF Stockholm lördag den 25 augusti där Göran Therborns bok ”Kapitalet, överheten och alla vi andra” släpptes. En heldagskonferens om klass, politik och valet med ett fullspäckat schema, läs mer här.

Mer information om boken Kapitalet, överheten och alla vi andra” hittar du här.

Alla rapporter i klassutredningen hittar du i listan nedan eller här.

Kontakt

Kontakta Katalys utredare Enna Gerin vid frågor kring projektet. Forskare i nätverket kan bokas för föreläsningar, kontakta Enna för bokningar.

enna.gerin@katalys.org

Seminarier & Debatt

Final för Klass i Sverige. Heldagskonferens om klass, politik och valet den 25 augusti 2018 på ABF Stockholm. Läs mer om det här.

Föreläsningsserie våren 2018. Hela föreläsningsserien som pågick under våren 2018 på ABF Stockholm hittar du i flygbladet här.

YouTube. Alla fjorton seminarier listade i flygbladet ovan  finns inspelade och går att se i efterhand via Katalys YouTube-kanal.

Facebook. För att få aktuella uppdateringar kring projektet Klass i Sverige och alla föreläsningar, seminarier och möten ute i landet gilla och följ projektets Facebook-sida här.

Publikationer

Projektets alla rapporter hittar du här.

Rapport 1: Klass, identitet och politisk mobilisering.

Rapport 2: Arbetarlitteraturen och klassamhället.

Rapport 3: Arbetarklassens symboliska utplåning i medelklassens medier.

Rapport 4: Mediekapitalet.

Rapport 5: Nomaderna på den svenska arbetsmarknaden.

Rapport 6: Det nya arbetslivet: management-by-stress.

Rapport 7: Svängdörrarnas förlovade land.

Rapport 8: Vilka är ”vi” i jämställdhetspolitiken?

Rapport 9: Klassamhällets tystade röster och perifera platser.

Rapport 10: En fråga om klass i framtidsstaden Malmö.

Rapport 11: I väntan på klasspolitik.

Rapport 12: Medelklassens förändrade maktposition.

Rapport 13: Professionerna, mellanskikten och klassanalysen.

Rapport 14: Klassamhällets rasifiering i arbetslivet.

Rapport 15: Arbetarrörelsens blinda fläck.

Rapport 16: Ägande- och förmögenhetsstrukturen och dess förändring sedan 1980.

Rapport 17: Välfärdsmodellens omvandling.

Rapport 18: Klass och hälsa.

Rapport 19: Klassamhället och döden.

Rapport 20: Klasstrukturen i Sverige.

Bok: Kapitalet, överheten och alla vi andra.


Jag brukar inte be om pengar, men nu har Katalys en för bra idé för att låta bli. På Katalys har vi en dröm. Vi vill besegra klassamhället. Under väldigt lång tid sa den svenska högern att klass inte fanns. Vi visste ju att klass fanns och styr våra liv. Men utan fakta, statistik och […]

Läs mer ›

Den utomeuropeiska invandringen pekas ut som främsta orsak till dagens problem. Moderaterna uppskattar kostnaden för invandringen till 40 miljarder i år. Men överklassens undangömda förmögenheter kostar samhället mer än så i förlorade skatteintäkter. I en ny bok ser vi tio viktiga förklaringar till dagens politiska situation, skriver Daniel Suhonen och Göran Therborn. I debatten målas […]

Läs mer ›

Välkommen till en heldag om klass, valet och framtiden! I decennier var klassamhället som bortblåst i den politiska debatten. Även partier på vänstersidan ansåg att arbetarklassen var överspelad som politisk kraft och sträckte sig mot medelklassen. Sedan kom Trump, Brexit, Le Pen, men också Sanders, Corbyn och frön till en pånyttfödd radikal socialdemokrati. Katalys har […]

Läs mer ›

Göran Therborns nya bok Kapitalet, överheten och alla vi andra. Vart är Sverige på väg? Det Sverige som en gång lovade bli jämlikhetens land har blivit Nordens mest ojämlika klassamhälle, med Västeuropas värsta förmögenhetskoncentration. Ojämlikheten skenar och fåväldet breder ut sig. Kapitalet och ett litet överskikt tar hand om en allt större del av samhällets […]

Läs mer ›

Konservativa tänkare avfärdade länge existensen av ett klassamhälle. Men vi kan med siffror från SCB visa att klassamhället i allra högsta grad lever. Det borde leda till en tydligare konfliktlinje utifrån klassamhällets konsekvenser för majoriteten av svenskarna – en koalition mellan arbetare och tjänstemän, skriver Göran Ahrne, Niels Stöber och Daniel Suhonen. Konservativa tänkare avfärdade […]

Läs mer ›

I Katalys no. 55 ”Klasstrukturen i Sverige” kartlägger sociologerna Göran Ahrne, Max Thaning och Katalys utredare Niels Stöber den svenska klasstrukturen i dag och dess förändring och kontinuitet sedan 1980-talet utifrån färsk statistik från SCB. Klassamhället har förändrats de sista trettio åren men trots återkommande förutsägelser om klassamhällets död är klass fortfarande avgörande för hur […]

Läs mer ›

Sverige är i dag det land i den rika världen där ojämlikheten ökar snabbast. Välfärden går på knäna. Samtidigt gör kapitaleliten stora vinster på skattepengar och det går inte en vecka utan korruptionsskandaler i den privatiserade offentliga sektorn. En majoritet vill ha ett jämlikare samhälle och 8 av 10 ser att Sverige är ett klassamhälle. […]

Läs mer ›

Välkommen till ett samtal om det svenska klassamhället i dag! Föreläsare är statsvetaren Niels Stöber och Katalyschefen Daniel Suhonen. Onsdagen den 23 maj kl.18.00. Sverige är i dag det land i den rika världen där ojämlikheten ökar snabbast. Välfärden går på knäna. Samtidigt gör kapitaleliten stora vinster på skattepengar och det går inte en vecka […]

Läs mer ›

I Katalys No. 58 ”Klassamhället och döden” analyserar Mats Wingborg hur inkomstnivå och utbildningsbakgrund har fått allt större betydelse för hur länge människor lever i Sverige.  Medellivslängden för de rikaste har ökat rejält på grund av en minskad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar. De personer som har störst sannolikhet att leva längre har höga inkomster, […]

Läs mer ›

I No. 57 ”Klass och hälsa” analyserar forskarna Karl Gauffin, Christer Hogstedt och Per-Olof Östergren hur de sociala hälsoklyftorna har blivit allt större de senaste 30 åren i Sverige. Människor med lägre inkomst och utbildning lever kortare och sjukare liv än priviligierade grupper.  Förutom att ge en beskrivande översikt över den ojämlika hälsan i Sverige […]

Läs mer ›


Katalys på Sociala medier